Van de voorzitter

Na het uitkomen van de, ik noem het maar even de teaser nieuwsbrief, zijn er een aantal dingen gebeurd rondom het netwerk. Eerst het organisatorische vlak, na het afscheid van de vorige voorzitter, in verband met veranderende werkomstandigheden, is er geen andere voorzitter opgestaan. Ook in de waarneming was het een uitdaging om iemand te vinden waardoor uw oud-voorzitter had aangeboden om als waarnemer op te treden. Inmiddels zijn de werkomstandigheden van de oud-voorzitter weer veranderd en heeft deze met instemming van het kernteam van het netwerk, de voorzittershamer weer opgepakt.

Het tweede is dat het leuk is om te vermelden dat er naar aanleiding van de ‘teaser’ al een aantal contacten zijn gelegd tussen ontwikkelaars en gebruikers. Ikzelf ben daar blij mee omdat dit toch ook één van de gewenste effecten is als je ene nieuwsbrief uitbrengt.

Waarom een nieuwsbrief specifiek gericht op het thema digitale simulaties en stress? Dat heeft te maken met de simpele constatering dat er een discrepantie zit tussen enerzijds de behoefte om iets te doen aan stress, van burn-out tot PTSS, en anderzijds de wetenschap dat innovatieve technologie daar een verschrikkelijk grote rol in speelt. En als ik dan om me heen kijk ik zie dat die twee werelden maar mondjesmaat tot elkaar komen. Heel ongenuanceerd gezegd, we zien mensen wegvallen vanwege stress terwijl er zoveel mogelijkheden zijn om dat te voorkomen maar door de stroperigheid van organisaties laten we dit gewoon gebeuren. In tijden van Corona zien we vooral het zorgpersoneel nu worstelen met de werkdruk en stress. Maar ook andere beroepsgroepen kampen er mee. Ik heb daar moeite mee. Het gaat mij te langzaam en vandaar het initiatief om deze special samen te stellen.

En als je daar dan mee bezig bent, en al die artikelen binnen krijgt, dan ben ik verschrikkelijk trots op al die ontwikkelaars, wetenschappers en voorvechters van innovatieve technologie die een bijdrage levert aan het helpen van de gestreste medemens. En dan hoop ik dat deze nieuwsbrief gaat bijdragen aan de acceptatie van innovatieve tools bij het voorkomen en behandelen van stress. Opdat we iedereen die daar mee te maken heeft, weer volwaardig onderdeel kunnen laten zijn van de maatschappij.

Deze thema nieuwsbrief is een levende nieuwsbrief. Dit wil zeggen dat de inhoud kan veranderen cq aangevuld kan worden. Dus heeft u zelf een dergelijke tool ontwikkeld of maakt u er gebruik van of doe je er onderzoek naar, mail dan een artikel en dan wordt het op de website geplaatst. 

U kunt de volgende bijdragen terug vinden
Uw gasthoofdredacteur: Wim Veling

Digitale Simulaties en stress, eye4Vision

VRelax

CleVR

De weerbaarheid van de politiemens

VR Slachtofferbeleving OM

IJsfontein, Cognitive Behaviour Therapy

Stress en burn-out bekeken door een positieve (VR) bril

Multi-zintuiglijke belevingen met high impact

VR therapie van de toekomst

PTSS bij Defensie, de rol van VR

Communiceren onder stress in Virtual Reality

Captain VR on a mission

Situational awareness, JAMZONE

Veel leesplezier!

Ronald Christiaans, uw voorzitter