Stress en burn-out bekeken door een positieve (VR) bril

Hidde de Vries, The Recharge Company

Dmitri Mendeljev (1834-1907), de bèta's kennen hem wellicht als de bedenker van het periodiek systeem van elementen (een scheikundig model). Wat veel mensen niet weten, is dat hij een van de eerste wetenschappers was die gamification toepaste. Mendeljev was namelijk niet de allerbeste student. Hij gebruikte zijn passie voor spelkaarten om het verband tussen de verschillende elementen voor zichzelf in kaart te brengen.

Tegenwoordig, zo’n 150 jaar na de uitvinding van het periodiek systeem, is gamification niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Binnen alle branches zijn elementen van gamification te vinden om processen te verbeteren, te vergemakkelijken of te versnellen. Zo ook in de well being-branche. Uit wetenschappelijk onderzoek van de Queensland University of Technology blijkt dat gamification een positief effect heeft op welzijn en gezondheid.

Een mooi voorbeeld van gamification op het gebied van welzijn is het #Recharge-programma. Dit stressmanagement-programma voor organisaties en teams heette in de beginjaren de ‘’Stressdetox Week’’. Het idee achter de Stressdetox Week was om deelnemers een week lang te laten focussen op productieve en gezonde routines, om op die manier stress en burn-out tegen te gaan.

Gedurende het proces kwam Hidde de Vries, initiator van het #Recharge-programma, in aanraking met onderzoek waaruit bleek dat het focussen van je communicatie op stress en burn-out een contraproductief effect kan hebben. Je gaat dan immers voorbij aan de personen die menen zelf geen last te hebben van stress of een dreigende burn-out (en de kans is aanwezig dat juist zij er het meeste baat bij hebben). Deze bevinding heeft ertoe geleid dat de Stressdetox Week is omgebouwd naar het #Recharge-programma. Dit programma richt zich, zoals de naam al doet vermoeden, op de tegenhanger van stress: opladen. Zowel mentaal als fysiek.

Deelnemers aan het #Recharge-programma ontwikkelen een positieve mindset ten opzichte van stress en ontwikkelen daarmee hun mentale veerkracht. In aanvulling daarop creëren ze gewoontes die helpen om meer bevlogenheid op werk te ervaren. Dit sluit ook aan bij het Job Demands/ Resources model van burn-out onderzoeker Wilmar Schaufeli. Hieruit blijkt het belang van het stimuleren van positieve aspecten op werk (in plaats van het verminderen van negatieve aspecten).

Het #Recharge-programma blijft volop in ontwikkeling en wordt tegenwoordig ondersteund door een interactieve app. De filosofie van The Recharge Company, het bedrijf achter het #Recharge-programma, is dat moderne uitdagingen alleen op een moderne manier aangepakt kunnen worden. Als onze mobiel een onderdeel is van de uitdaging, moet deze ook een onderdeel uitmaken van de oplossing. In het #Recharge-programma zijn verschillende elementen van gamification verwerkt om de deelnemers kennis te laten maken met gezonde en energieke gewoontes op het gebied van vijf pijlers: beweging, voeding, mindset, focus en ontspanning. 

Deelnemers worden aangemoedigd sport- en ontspanning video's te volgen, gezond te eten, gefocust te werken en zich te focussen op een positieve mindset.

Binnen de app kunnen deelnemers uitdagingen aangaan en ondersteuning zoeken bij hun leefstijl coach. Hierbij ligt de focus constant op het positieve aspect: op een interactieve manier leren jezelf te Rechargen.

In aanvulling op het #Recharge-programma neemt The Recharge Company bedrijven op een innovatieve en vooruitstrevende manier mee in alle relevante onderwerpen op het gebied van vitaliteit en persoonlijke ontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn workshops waarin gebruik gemaakt wordt van stressjam, een VR experience met biofeedback om beter om te gaan met stress, outdoor experiences met oud-mariniers en interactieve (online) workshops en trainingen met quizzes, oefeningen en muziek.

The Recharge Company creëert on- en offline trainingsprogramma’s voor teams en bedrijven: uitdagingen die stress omzetten in veerkracht. Die vastgeroeste gewoontes omzetten in meer gefocuste en energieke routines. The Recharge Company is constant bezig met het ontwikkelen van nieuwe en vooruitstrevende manieren om de lessen op het gebied van vitaliteit en persoonlijke ontwikkeling over te brengen aan haar gebruikers.

Ben je benieuwd naar wat deze innovatieve oplossingen voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact op met The Recharge Company!

Bronnen

Onderzoek van de Queensland University of Technology

Stressjam: VR-game met biofeedback

Job Demands/ Resources model van burn-out