Door Bertrand Weegenaar, HBO-ICT docent Hogeschool Windesheim

Sinds vijf jaar werk ik bij Windesheim in Zwolle en ben ik als HBO-ICT docent (o.a.) verbonden aan de minor Game Studio (voorheen Serious Gaming). Binnen deze minor heb ik dus tien semesters meegemaakt waar we games hebben ontwikkeld i.s.m. onder andere de Politieacademie en de Landelijke Politie. Inmiddels ontwikkelt dit zich tot één organisatie. We zagen binnen deze organisatie enthousiaste agenten en trainers/docenten /instructeurs/ opleiders die in gaming en gamification een waardevolle mogelijkheid zagen om agenten te trainen.

Elk semester zijn er wel weer minimaal twee opdrachten. We zagen de Ronalds (Tieman en Christiaans) langskomen met hun wensen over gevaar beheersing en rijsimulaties. Grote ambities om elementaire opleidingsbehoeften (trainen van procedures, verkeer regelen, rijvaardigheid, schietonderwijs en gevaar beheersing) in een game te stoppen. Het is allemaal gedaan. Studenten hebben tientallen projecten uitgevoerd, van mobiele applicaties, een mega-fysieke escaperoom, maar de laatste jaren vooral veel Virtual Reality. In een volgend artikel wil ik meer ingaan op de vorm die we binnen deze minor hebben gekozen. En hoe we hierin vernieuwend onderwijs hebben gemaakt met o.a. MBO-opleidingen.

De uitdagingen van “plaats onafhankelijk trainen”

Terug naar de ambities van Ronald, Nanco en Dennis. Schertsend heb ik het met mijn collega Teun wel eens over het grote Politie barricade spel dat wij als partner spelen. Een spel om te zorgen dat we die mooie projecten ook daadwerkelijk geïmplementeerd zien in de politieorganisatie. Zodat de meer dan 55.000 mensen in blauw er gebruik van kunnen maken. Daarvoor zijn heel wat stappen te nemen. En het gaat de goede kant uit. We werken samen met de IT van de politie, er zijn inmiddels verantwoordelijken voor innovatie van o.a. VR, er wordt nagedacht over valorisatie-onderzoek. Er zijn meedenkende en meezoekende managers en innovatiemakelaars betrokken. En met de nieuwe energie van Nanco Oudejans en Dennis Peters komen de instructeurs aan bod. En deze mannen hebben vergaande ambities: virtual reality als wezenlijk én bewezen onderdeel in het leeraanbod van de Landelijke Politie. Dat betekent onder andere plaats onafhankelijk kunnen trainen.

Volgend schooljaar komt er dus onder andere een “monster” project. Eén waarbij doorgewerkt wordt aan VRange en de gevaarsbeheersing game. Verder mogen daar meer animaties bij komen die de speler en de instructeurs helpt om de omgeving uitdagende te maken. Tooling om samenwerking tussen de spelers goed mogelijk te maken. Er zullen studenten gaan deelnemen die zich met de cloud-uitdagingen van het “plaats onafhankelijk” en identificeren van de speler bezig houden. De instructeur wil bijvoorbeeld wat tips delen. En er zijn allerlei security en privacy issues in een multi-player cloud omgeving.

Mijn droom: een virtual reality versie van de escaperoom ZS37

En dan heb ik natuurlijk ook nog een droom. Die ik graag bij deze wil delen. Vier jaar geleden heb ik tot mijn persoonlijke doelstelling genomen om escaperooms als didactisch game-leermiddel in de minor te krijgen. We hebben als HBO-ICT met diverse partners gekeken naar de mogelijkheden.

Het eerste project was een fysieke escaperoom rondom Praktijkgericht Trainen dat in Apeldoorn is uitgevoerd. Meer over dit project is hier (https://038games.nl/?p=678) en een overzichtsartikel is hier (https://038games.nl/?p=693) te lezen. Interessant is ook de samenwerking die door de opdrachtgever Arno Musch in een interview (https://agendastad.nl/een-escaperoom-voor-politieagenten-door-studenten-in-gesprek-met-de-opdrachtgever/) verwoord is. Inmiddels hebben we meerdere digitale én fysieke escaperooms uitgevoerd binnen de minor.

Ik wil de ooit fysieke escaperoom, ZS37, als multi-player VR-omgeving hebben. Het was een fantastisch experiment (en project), maar de exploitatie bleek niet te realiseren. Maar met VR is dat veel minder een probleem. Daarbij komen wat aanvullende wensen:

  • ten eerste samenwerking met een opleiding waar animatie centraal staat. Dit zou in heel veel VR-games een enorme potentie ontsluiten;
  • ten tweede zouden we alle VR-projecten aan onderzoek bloot willen stellen.

Samenwerkingen tussen bv lectoraten van Windesheim, de Politie, technische en game bedrijven en andere (onderzoeks)organisaties zou daarbij kunnen helpen. We kunnen dan nieuwe projecten laten voorborduren op eerdere projecten waarmee best wel wat (technische) onderzoekstijd verloren gaat.

 Kennis delen

Dan zijn wij bij een Hogeschool van het kennis delen. We zien bij de Veiligheidsregio IJsselland dezelfde betrokken medewerkers. En nieuwsgierigheid naar het mogelijkheden van digitale leeromgevingen. Dit zijn brandweerlieden die de mogelijkheden van VR onderkennen. Het eerste project, een nu single-player, VR escaperoom gaat weer opgepakt worden om hier een multi-player omgeving van te maken. Die kennis hebben we inmiddels ook in huis, en ervaring mee.
En om te kijken hoe, in samenwerking met andere regio’s, valorisatie onderzoek opgezet kan worden. We willen dus graag onze langjarige ervaring van deze projecten, de mislukkingen en de successen, delen. En de technische, functionele en didactische mogelijkheden.

We kijken uit naar een spannend volgend schooljaar 2020-2021.