Actueel » Netwerk Digitale Simulaties (NDS)

Welkom

Op deze plek wordt u voorzien van actuele informatie op het gebied van virtuele en augmented reality en serious gaming (Digitale Simulaties). Nieuwsbrieven en interessante downloads helpen ons verder in de verkenning naar beter en meer samenwerken in dit domein. Vragen en suggesties graag naar NDS (@) OTOpia.eu.

Nieuwsbrief Digitale Simulaties en voorkomen en behandelen van stress

Het Netwerk Digitale Simulaties brengt periodiek een Nieuwsbrief Digitale Simulaties uit.  Inmiddels wordt nieuwsbrief 16 samengesteld en deze zal eind juli beschikbaar komen. Nieuwsbrief 17, die in september uitkomt, zal een thematische nieuwsbrief worden. In deze nieuwsbrief zal worden ingezoomd op het gebruik van Digitale Simulaties in relatie tot het voorkomen en behandelen van alle vormen van stress, van burn-out tot PTSS. Wim Veling, Professor of Psychiatry aan de University of Groningen, is gasthoofdredacteur van deze nieuwsbrief. En daar zijn we best wel trots op.
We zijn op zoek naar mooie toepassingen en user cases op dit zo belangrijke thema. Denk je een bijdrage te kunnen leveren, stuur dan een bericht naar nds (@) otopia.eu.

Vakbeurs eRIC verplaatst naar 2021

Geachte leden van het Netwerk,

Wellicht heb je het al via de media vernomen maar de organisatie van de vakbeurs heeft afgesloten week besloten om de eRIC vakbeurs die 22 en 23 april plaats zou vinden, niet door te laten gaan en te verplaatsen naar volgend jaar. De nieuwe datum betreft 24 en 25 maart 2021. Vanmorgen heeft het kernteam van het NDS de situatie besproken en we hebben besloten om geen netwerkbijeenkomsten te organiseren tot de COVID-19 situatie achter de rug is. Dus we gaan op 23 april ook niet op een andere locatie bijeen komen. Dit zou niet passend zijn. Tijdens de persconferentie van het kabinet vanmiddag, is een set van maatregelen afgekondigd en dit rechtvaardigt het besluit dat is genomen door de eRIC organisatie en door het kernteam.

Voor de volledigheid het bericht van de eRIC organisatie:

Geachte heer Christiaans,

Wij houden de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) al enige tijd scherp in de gaten. Het is de afgelopen dagen duidelijk geworden dat het aantal infecties sterk toeneemt en de komende periode waarschijnlijk nog verder zal toenemen.

Daarom hebben wij besloten om de aankomende editie van eRIC op 22 & 23 april aanstaande te verplaatsen naar 24 & 25 maart 2021.

Wij zijn uiteraard niet lichtzinnig tot dit besluit gekomen. Maar na uitvoerig beraad met belangrijke stakeholders en partners zijn wij ervan overtuigd dat het uitstellen van eRIC de enige verantwoorde manier van handelen is op dit moment.

De redenen hiervoor zijn:
1. Uw gezondheid en die van uw medewerkers heeft voor ons de hoogste prioriteit.

2. Er is erg veel onzekerheid over de ontwikkelingen van het virus op korte termijn, en eventuele maatregelen vanuit zowel landelijke als de lokale overheid waar wij als organisatie geen controle over hebben. Een last-minute annulering zou voor zowel u als exposant als voor ons als organisatie alsmede alle betrokken toeleveranciers een enorme impact hebben. Dit willen wij niet afwachten.

3. eRIC is een vakbeurs voor hulpverleners. De komende periode zal er door onze samenleving een enorm beroep worden gedaan op alle hulpverleners en partners in het veiligheidsdomein. Een bezoek aan eRIC zal hierdoor voor deze groep daarom waarschijnlijk niet mogelijk zijn. Met alle gevolgen voor het bezoekersaantal van de beurs en het rendement van uw deelname.

Wat betekent dit voor u als exposant?
Conform onze algemene voorwaarden blijft uw inschrijving gehandhaafd. Alleen de datum van uitvoer van het evenement verandert naar 21 & 22 april 2021. Uw standlocatie en alle overige afspraken blijven onveranderd. De locatie van het evenement blijft ook Vliegveld Twenthe. U hoeft hier verder geen actie voor te ondernemen. Wij nemen op zeer korte termijn persoonlijk contact met u op voor de verdere afwikkeling.

De komende maanden gaan wij aan de slag om van eRIC in 2021 een nog krachtiger en grootser evenement te maken.

Deze verplaatsing heeft geen gevolgen voor de planning van de vierde editie van eRIC. Deze zal zoals gepland plaatsvinden in 2022. De exacte datum voor deze editie zal volgend jaar aangekondigd worden.

Ten slotte wensen wij alle hulpverleners de komende tijd veel sterkte met de uitvoering van hun taken. Wij zijn er trots op dat wij ze in 2021 opnieuw een podium mogen bieden tijdens eRIC.

Namens het gehele eRIC organisatie team.

Het netwerk en de VR days

Op 13, 14 en 15 november zullen in Amsterdam de VR days plaatsvinden. Zie ook https://vrdays.co/. Op vrijdag 15 november, tussen 11.15 en 13.15 zal het Netwerk Digitale Simulaties bijeen komen. Dit is een open bijeenkomst waar je van harte welkom bent. Heb je interesse om er bij te zijn? Stuur dan een mail naar NDS (@) politie.nl. Voorwaarde is dat je actief bent binnen het domein Digitale Simulaties, bij de overheid, vanuit het bedrijfsleven of in het (hogere) onderwijs.  De agenda ziet er als volgt uit:

11.15 – 11.20 Welkom
11.20 – 11.30 Het Netwerk Digitale Simulaties Brandweer
11.30 – 12.15 Nationale strategische agenda Digitale Simulatie
Paneldiscussie: Waarom een nationale agenda digitale simulatie, wat moet erin staan en hoe hebben de verschillende partijen hier iets aan?
Ontwikkelbehoefte in de gouden driehoek (overheid, bedrijven en kennisinstellingen)
12.15 – 13.00 Onderzoeksprogrammering
Presentatie: NWO, NWA en KIA. Wat is het en wat kunnen we ermee?
Middelen voor ontwikkelbehoefte.
13.00 – 13.10 Het Hyperspace Institute
13.10 – 13.15 Afsluiting


Tussen 13.45 en 15.00 zijn er een aantal Round Tables op het thema VR & Governement. Deze round tables zijn ook toegankelijk voor leden van het NDS, Engels is de voertaal. De volgende drie round tables zullen onder vlag van het NDS plaats vinden:

  • Simulation and PTSD, hosted by Skip Rizzo
  • Simulations and ethics, hosted by Floor Kloosterman
  • VR and AI, hosted by Frederike Manders

 

Daarnaast kun je de expo bezoeken en je laten inspireren door de verschillende stands te bezoeken.  Leden van het netwerk kunnen de VR days met korting bezoeken. Het is de moeite meer dan waard.

Wordt vooral ook zelf actief in het netwerk!

Door omstandigheden is het er een tijdje niet van gekomen en heeft u hier niet veel nieuws kunnen lezen.  Ons netwerk wordt steeds  groter en actiever, mede dankzij haar voorzitter.  Maar daar leunt de hele gemeenschap dan ook gelijk op. We zullen daarom ook trachten hier meer actuele ontwikkelingen te delen. Maar daarvoor is uw hulp onontbeerlijk. Stuur interessante info, schrijf een blog, plaats zaken op onze LinkedIn pagina. Alles wat relevant is, is welkom.

Het NDS bestaat inmiddels uit vertegenwoordigers van organisaties uit het veiligheidsdomein, veiligheid in breedste zin, van operationeel tot politiek bestuurlijk, kennisinstituten, hoge scholen en universiteiten en de industrie. Inmiddels kent dit netwerk een kleine 200 leden vanuit meer dan 100 organisaties. Er kleven geen verplichtingen aan het deel uit maken van dit netwerk. Het is vooral een platform van mensen die interesse hebben in het thema Digitale Simulaties. Een kernteam organiseert twee keer per jaar een netwerk bijeenkomst en daarnaast worden er op verzoek van leden van het netwerk specifieke bijeenkomsten georganiseerd. Het platform is ook op LinkedIn actief en als u op LinkedIn aanwezig bent, kunt u lid worden van de groep: https://www.linkedin.com/groups/13539589/ 

Nog geen lid?  Gewoon wel doen. Dan helpen we samen aan het doorontwikkelen van een interessant domein.

De Kick-of van het NDS, het resultaat

26 maart 2019 was de Kick-of van het Netwerk Digitale Simulaties. Ongeveer 100 geïnteresseerde leden van het Netwerk hebben kennis kunnen nemen van  de ambities van de Politieacademie tijdens de opening door de directeur van de Politieacademie, Leon Kuijs. Onder dagvoorzitterschap van Jan-Pieter Mook (programmanager topsectorenbeleid veiligheid bij J&V) zijn de laatste ontwikkelingen op het thema Digitale Simulaties besproken.  Door Bart Ahsman (Managing Director CLICKNL) en Sander Ruiter (Topteam ICT, AI coalitie) zijn de ambities met betrekking tot Digitale Simulaties op landelijk niveau besproken. Martijn Boosman van CrisisSim zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van de technologie gepresenteerd. Ook ging Martijn in op de do's en dont's van Digitale Simulaties. Na een discussie over de rol en ambitie van het NDS werd het ochtend programma door Nanco Oudejans afgesloten met een keyNote over de inzet van VR in de voorbereiding op grootschalige evenementen.

De middag stond in het teken van inspireren en ervaren. Een kleine 25 bedrijven waren aanwezig om de bezoekers van de inspiratiemarkt te laten ervaren hoe het is om met een simulatie te trainen. Een video impressie van de kick-of is te vinden op de LinkedIn pagina van het Netwerk Digitale Simulaties.

De Kick-of bijeenkomst NDS op 26 maart, Politieacademie te Apeldoorn

 

Na het besluit tot samenvoeging op 6 september 2018 en de formele bekendmaking tijdens het innovatiecongres van J&V op 20 november, zal op 26 maart aanstaande de daadwerkelijke kick-of van het Netwerk Digitale Simulaties plaats vinden. Plaats van handeling is de Politieacademie aan de Arnhemseweg 348 in Apeldoorn.

 

Het programma zal er op hoofdlijnen als volgt uit zien:

09.00 – 09.30: inloop

09.30 – 12.00: de netwerkbijeenkomst onder dagvoorzitterschap van Jan-Pieter Mook (Congreszaal). Met name de ambitie en werkwijze van het netwerk staan in de ochtend centraal. Er wordt onder andere gesproken met directeuren vanuit de topsectoren veiligheid en innovatie.

12.00 – 12.30: Key note door Nanco Oudejans

12.30 – afsluiting ochtend programma en lunch

13.00 – 13.30: de lunch pitches door de deelnemende bedrijven

13.30 – 16.30: De Inspiratiemarkt Digitale Simulaties. Meer dan 15 bedrijven hebben toegezegd aanwezig te zijn.

Tussen 13.30 en 16.30: Studenten presenteren hun producten in the i-iX

 

Aanmelden kan nog tot 18 maart door de uitnodiging die is verstuurd te accepteren. Heb je geen uitnodiging ontvangen en wil je er bij zijn? Mail dit dan naarnds@politieacademie.nl.

 

Het netwerk bestaat inmiddels uit meer dan 70 organisaties en kent inmiddels een kleine 150 leden. Lid worden van het netwerk? Kijk op https://www.otopia.eu/netwerk-digitale-simulaties-nds en meld je aan als lid en/of voor de LinkedIn groep van het netwerk.

Het nieuwe Netwerk Digitale Simulaties

Ministeries investeren in Augmented reality, virtuele reality en serious gaming

Vijf ministeries en operationele organisaties werkzaam in het veiligheidsdomein bundelen hun krachten op het gebied van virtuele en augmented reality en serious gaming (Digitale Simulaties). De ministeries Justitie en Veiligheid, Defensie, Infrastructuur en Waterstaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische Zaken en Klimaat gaan, samen met de operationele organisaties zoals politie, brandweer en Rijkswaterstaat, samenwerken binnen het Netwerk Digitale Simulaties. Ook kennisinstituten als TNO, NLR, MARIN, Politieacademie, Brandweeracademie en de Universiteiten van Delft en Twente zijn vertegenwoordigd in het nieuwe netwerk.  Op 20 november 2018, tijdens het Innovatiecongres (What's next 2018) van het ministerie Justitie en Veiligheid en Politie, werd hun samenwerking symbolisch bekrachtigd en is het nieuwe Netwerk Digitale Simulaties van start gegaan.

Digitale Simulaties zijn niet meer weg te denken uit het veiligheidsdomein. De krijgsmachtonderdelen maken veelvuldig gebruik van gesimuleerde voertuigen, de veiligheidsorganisaties bereiden zich voor op incidenten middels virtueel oefenen en de Raad voor de Kinderbescherming heeft een belevingstool Huiselijk geweld laten ontwikkelen. Het wordt ingezet voor het trainen en het opleiden van personeel, maar ook om een gedragsveranderingen teweeg te brengen bijvoorbeeld bij daders van huiselijk geweld.  

Pauline Arts, Innovatieadviseur bij het Innovatieteam van JenV, geeft aan “Door deze samenwerking van ministeries en operationele organisaties die actief zijn binnen het bredere veiligheidsdomein, kunnen we sneller en beter onze kennis over Digitale Simulaties met elkaar delen.
Ronald Christiaans, thematrekker Digitale Simulaties bij de Politieacademie en voorzitter van het nieuwe netwerk vult aan, en door gezamenlijk te investeren, kunnen we schaarse capaciteit en middelen effectiever en efficiënter inzetten

Achtergrondinformatie

In Nederland is enkele jaren geleden het project Versterking Civiel Militaire Samenwerking (VCMS) van start gegaan. Onderdeel van dit project was de oprichting van een platform waarin organisaties uit het veiligheidsdomein samenwerken om de leercyclus van opleiden, trainen en oefenen gevolgd door testen, evalueren en lessons learned; kortheidshalve OTOTEL te verbeteren.

Een onderdeel van dit platform was het Landelijk Platform Simulaties (LPS) wat zich richtte op nieuwe, moderne leermethoden waaronder digitale simulatietechnieken en leermiddelen, denk hierbij aan bijvoorbeeld Virtual Reality en Augmented Reality. De focus van OTOTEL en LPS was vooral Defensie en Veiligheid en oefenen en trainen in de operationele omgeving.

In het Platform Immersieve Technologie (PIT) zitten verschillende onderdelen van JenV en enkele veiligheidspartners die zich vooral richten op gedragsverandering door inzet van digitale middelen.

Het LPS en het PIT zijn per 20 november 2018 formeel samengegaan in het Netwerk Digitale Simulaties, daarmee ook hun doelstellingen en ambities combinerend.

VOLG ONS OP LINKED-IN, GEEF UW SUGGESTIES EN DOE MEE IN HET NETWERK!


magazine-innovatiecongres-jenv
PDF – 2,9 MB 838 downloads