Immersive Content: sneak preview sectorreport & doe mee!

Het nieuwe kabinet wil de creatieve industrie nadrukkelijk betrekken bij de grote maatschappelijk opgaven. En dat is precies wat we met het beoogde programma over Immersive Content willen bereiken! In het programma staan actuele uitdagingen op het gebied van onder meer wonen, zorg, klimaat, veiligheid, inclusiviteit en landbouw centraal. Om het programma verder vorm te geven rondom deze thema’s organiseren we in januari en februari per thema werksessies. Verderop in deze update lees je daarover meer!

VR/AR-sectorreport 2022: sneak preview

Samen met de VR/AR Association werkt CLICKNL aan het VR/AR-sectorrapport 2022. 

Hiermee brengen we het Nederlandse VR/AR ecosysteem in beeld voor een breed publiek van opdrachtgevers, investeerders, pers en overheid. Via ons vorige bericht nodigden we bedrijven uit om hieraan mee te doen door een vragenlijst in te vullen. 73 bedrijven hebben dit gedaan: heel veel dank voor jullie bijdrage!! 

 

Inmiddels is de vragenlijst gesloten. We verwachten het sectorreport in de loop van januari met jullie te kunnen delen. Hierbij alvast een paar eerste resultaten en inzichten op basis van de 73 deelnemende bedrijven:

  • 38% bestaat al langer dan 7 jaar
  • Bij 54% van de bedrijven werken meer dan 10 mensen, bij 15% meer dan 35.
  • 56% van de bedrijven is actief in zowel AR als VR, nog eens 31% is actief in alleen VR. 
  • Twee derde van de bedrijven maakt toepassingen voor training en onderwijs. Andere veel genoemde toepassingsgebieden zijn visualisatie, entertainment en zorg.

 

Maak je plannen kenbaar?

Coalities van partijen die vanuit de toepassing mogelijkheden zien voor immersieve content nodigen we van harte uit om bijgaand uitvraagformulier in te vullen. Dit biedt de mogelijkheid initiatieven die invulling kunnen geven aan het programma kenbaar te maken. Het gaat daarbij nadrukkelijk om initiatieven met (financiële) substantie. Dit kunnen zowel nieuwe, als reeds bestaande initiatieven zijn. Bij voorkeur ingebracht vanuit een gedeeld belang door een ‘cluster’ van partijen. 

 

Je kunt het formulier online invullen (tussentijds opslaan is helaas niet mogelijk) via deze link: https://forms.gle/HXAUNKYBK69beUeU8. Doe dit uiterlijk op maandag 17 januari 2022.
We stellen het op prijs om voor kerst alvast een berichtje te krijgen met een bevestiging dat je het formulier gaat invullen; dan weten we alvast wat we kunnen verwachten. Dat is ook behulpzaam bij het organiseren van een aantal werksessies die we in de tweede helft van januari willen organiseren. 

 

Werksessies: werk mee om het programma vorm te geven

Samen met hele diverse partners uit het veld organiseren we in de tweede helft van januari een aantal werksessies om onderdelen van het programma verder uit te werken. Het gaat onder meer om werksessies over toepassingsgebieden (Space, Fysieke omgeving, Onderwijs & training, Gezondheid en welzijn, Agrifood & Klimaat en Veiligheid), werksessies over doorsnijdende thema’s (Ethiek, Inclusie en Regelgeving, Human Capital & Immersive Skills) en hub’s: (fysieke) regionale triple helix kristallisatiepunten waar kennis en faciliteiten in één loket gebundeld worden (o.a Hilversum, Rotterdam en Eindhoven).

Iedereen die een rol wil en kan nemen in het uitwerken van onderdelen van het programma is van harte welkom om bij een of meer werksessies aanwezig te zijn. Geldt dit voor jou? Laat het dan weten via een reply op deze mail en geef daarbij aan voor welk thema je je wilt inzetten. 

Uit de wereld van Immersive Content

Er gebeurt veel rondom Immersive Content. Hieronder een paar highlights! Wil je in de volgende update ook onderdeel uitmaken van deze highlights? Mail ons dan je tofste project of beste voorbeeld.

Waar gaat dit ook alweer over? En waarom ontvang ik dit?

CLICKNL neemt het voortouw om de mogelijkheden te verkennen voor een stevig nationaal programma (niveau groeifonds) wat samenwerking versterkt, professionalisering bevordert en de ontwikkeling en grootschalige toepassing van immersive content faciliteert en versnelt. Middels een ontwerpende onderzoeksaanpak worden de mogelijkheden hiervoor in kaart gebracht. Wil je meer weten over het proces richting het programma, hoe en wanneer je kunt participeren, onze uitgangspunten en wat we eigenlijk bedoelen met Immersive Content? Bekijk dan onze website.

Welkom

Op deze plek wordt u voorzien van actuele informatie op het gebied van virtuele en augmented reality en serious gaming (Digitale Simulaties). Nieuwsbrieven en interessante downloads helpen ons verder in de verkenning naar beter en meer samenwerken in dit domein. Vragen en suggesties graag naar NDS (@) OTOpia.eu.

Nieuwsbrief Digitale Simulaties en voorkomen en behandelen van stress

Het Netwerk Digitale Simulaties brengt periodiek een Nieuwsbrief Digitale Simulaties uit.  Inmiddels wordt nieuwsbrief 16 samengesteld en deze zal eind juli beschikbaar komen. Nieuwsbrief 17, die in september uitkomt, zal een thematische nieuwsbrief worden. In deze nieuwsbrief zal worden ingezoomd op het gebruik van Digitale Simulaties in relatie tot het voorkomen en behandelen van alle vormen van stress, van burn-out tot PTSS. Wim Veling, Professor of Psychiatry aan de University of Groningen, is gasthoofdredacteur van deze nieuwsbrief. En daar zijn we best wel trots op.
We zijn op zoek naar mooie toepassingen en user cases op dit zo belangrijke thema. Denk je een bijdrage te kunnen leveren, stuur dan een bericht naar nds (@) otopia.eu.

N Progress

De kracht van een netwerk is dat zij een flexibele netwerkorganisatie vormt waarin diverse spelers  samenwerken aan b.v. innovatie. De verbinding tussen collega’s op inhoud staat centraal. Geen hiërarchie met top-down besluitvorming, maar een netwerk van mensen die aansluiting zoeken bij de juiste mensen, bedrijven en kennis binnen in dit geval het innovatie- en veiligheidsdomein. Allesom sneller en beter te worden.  Ook Defensie (het Innovatienetwerk) heeft dit idee omarmd, getuige bijgevoegd magazine. 

Lees meer »

Bright day Techfestival

Op 24 en 24 november vond in de Expo in Haarlemmermeer het BrightDay Techfestival plaats. Bright Day is wat RTL betreft hét techfestival voor nieuwsgierig Nederland. Het festival biedt een breed scala aan tech ontwikkelingen en innovaties op het gebied van o.a.: Smart Home, Robot & Superhumans, Future Mobility, Future Jobs, Game & Watch, Bright Kids, Bright, Future Foods.  Er waren 8 interessegebieden waar liefhebbers gericht hun hart konden ophalen.  Voor de handliggende thema's (gaming en robotics)  naast wat minder bekende invalshoeken  (Mobile first,  Defensie).

Lees meer »

Het netwerk en de VR days

Op 13, 14 en 15 november zullen in Amsterdam de VR days plaatsvinden. Zie ook https://vrdays.co/. Op vrijdag 15 november, tussen 11.15 en 13.15 zal het Netwerk Digitale Simulaties bijeen komen. Dit is een open bijeenkomst waar je van harte welkom bent. Heb je interesse om er bij te zijn? Stuur dan een mail naar NDS (@) politie.nl. Voorwaarde is dat je actief bent binnen het domein Digitale Simulaties, bij de overheid, vanuit het bedrijfsleven of in het (hogere) onderwijs.  De agenda ziet er als volgt uit:

11.15 – 11.20 Welkom
11.20 – 11.30 Het Netwerk Digitale Simulaties Brandweer
11.30 – 12.15 Nationale strategische agenda Digitale Simulatie
Paneldiscussie: Waarom een nationale agenda digitale simulatie, wat moet erin staan en hoe hebben de verschillende partijen hier iets aan?
Ontwikkelbehoefte in de gouden driehoek (overheid, bedrijven en kennisinstellingen)
12.15 – 13.00 Onderzoeksprogrammering
Presentatie: NWO, NWA en KIA. Wat is het en wat kunnen we ermee?
Middelen voor ontwikkelbehoefte.
13.00 – 13.10 Het Hyperspace Institute
13.10 – 13.15 Afsluiting


Tussen 13.45 en 15.00 zijn er een aantal Round Tables op het thema VR & Governement. Deze round tables zijn ook toegankelijk voor leden van het NDS, Engels is de voertaal. De volgende drie round tables zullen onder vlag van het NDS plaats vinden:

  • Simulation and PTSD, hosted by Skip Rizzo
  • Simulations and ethics, hosted by Floor Kloosterman
  • VR and AI, hosted by Frederike Manders

 

Daarnaast kun je de expo bezoeken en je laten inspireren door de verschillende stands te bezoeken.  Leden van het netwerk kunnen de VR days met korting bezoeken. Het is de moeite meer dan waard.

Wordt vooral ook zelf actief in het netwerk!

Door omstandigheden is het er een tijdje niet van gekomen en heeft u hier niet veel nieuws kunnen lezen.  Ons netwerk wordt steeds  groter en actiever, mede dankzij haar voorzitter.  Maar daar leunt de hele gemeenschap dan ook gelijk op. We zullen daarom ook trachten hier meer actuele ontwikkelingen te delen. Maar daarvoor is uw hulp onontbeerlijk. Stuur interessante info, schrijf een blog, plaats zaken op onze LinkedIn pagina. Alles wat relevant is, is welkom.

Het NDS bestaat inmiddels uit vertegenwoordigers van organisaties uit het veiligheidsdomein, veiligheid in breedste zin, van operationeel tot politiek bestuurlijk, kennisinstituten, hoge scholen en universiteiten en de industrie. Inmiddels kent dit netwerk een kleine 200 leden vanuit meer dan 100 organisaties. Er kleven geen verplichtingen aan het deel uit maken van dit netwerk. Het is vooral een platform van mensen die interesse hebben in het thema Digitale Simulaties. Een kernteam organiseert twee keer per jaar een netwerk bijeenkomst en daarnaast worden er op verzoek van leden van het netwerk specifieke bijeenkomsten georganiseerd. Het platform is ook op LinkedIn actief en als u op LinkedIn aanwezig bent, kunt u lid worden van de groep: https://www.linkedin.com/groups/13539589/ 

Nog geen lid?  Gewoon wel doen. Dan helpen we samen aan het doorontwikkelen van een interessant domein.

De Kick-of van het NDS, het resultaat

26 maart 2019 was de Kick-of van het Netwerk Digitale Simulaties. Ongeveer 100 geïnteresseerde leden van het Netwerk hebben kennis kunnen nemen van  de ambities van de Politieacademie tijdens de opening door de directeur van de Politieacademie, Leon Kuijs. Onder dagvoorzitterschap van Jan-Pieter Mook (programmanager topsectorenbeleid veiligheid bij J&V) zijn de laatste ontwikkelingen op het thema Digitale Simulaties besproken.  Door Bart Ahsman (Managing Director CLICKNL) en Sander Ruiter (Topteam ICT, AI coalitie) zijn de ambities met betrekking tot Digitale Simulaties op landelijk niveau besproken. Martijn Boosman van CrisisSim zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van de technologie gepresenteerd. Ook ging Martijn in op de do's en dont's van Digitale Simulaties. Na een discussie over de rol en ambitie van het NDS werd het ochtend programma door Nanco Oudejans afgesloten met een keyNote over de inzet van VR in de voorbereiding op grootschalige evenementen.

De middag stond in het teken van inspireren en ervaren. Een kleine 25 bedrijven waren aanwezig om de bezoekers van de inspiratiemarkt te laten ervaren hoe het is om met een simulatie te trainen. Een video impressie van de kick-of is te vinden op de LinkedIn pagina van het Netwerk Digitale Simulaties.

Het nieuwe Netwerk Digitale Simulaties

Ministeries investeren in Augmented reality, virtuele reality en serious gaming

Vijf ministeries en operationele organisaties werkzaam in het veiligheidsdomein bundelen hun krachten op het gebied van virtuele en augmented reality en serious gaming (Digitale Simulaties). De ministeries Justitie en Veiligheid, Defensie, Infrastructuur en Waterstaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische Zaken en Klimaat gaan, samen met de operationele organisaties zoals politie, brandweer en Rijkswaterstaat, samenwerken binnen het Netwerk Digitale Simulaties. Ook kennisinstituten als TNO, NLR, MARIN, Politieacademie, Brandweeracademie en de Universiteiten van Delft en Twente zijn vertegenwoordigd in het nieuwe netwerk.  Op 20 november 2018, tijdens het Innovatiecongres (What's next 2018) van het ministerie Justitie en Veiligheid en Politie, werd hun samenwerking symbolisch bekrachtigd en is het nieuwe Netwerk Digitale Simulaties van start gegaan.

Digitale Simulaties zijn niet meer weg te denken uit het veiligheidsdomein. De krijgsmachtonderdelen maken veelvuldig gebruik van gesimuleerde voertuigen, de veiligheidsorganisaties bereiden zich voor op incidenten middels virtueel oefenen en de Raad voor de Kinderbescherming heeft een belevingstool Huiselijk geweld laten ontwikkelen. Het wordt ingezet voor het trainen en het opleiden van personeel, maar ook om een gedragsveranderingen teweeg te brengen bijvoorbeeld bij daders van huiselijk geweld.  

Pauline Arts, Innovatieadviseur bij het Innovatieteam van JenV, geeft aan “Door deze samenwerking van ministeries en operationele organisaties die actief zijn binnen het bredere veiligheidsdomein, kunnen we sneller en beter onze kennis over Digitale Simulaties met elkaar delen.
Ronald Christiaans, thematrekker Digitale Simulaties bij de Politieacademie en voorzitter van het nieuwe netwerk vult aan, en door gezamenlijk te investeren, kunnen we schaarse capaciteit en middelen effectiever en efficiënter inzetten

Achtergrondinformatie

In Nederland is enkele jaren geleden het project Versterking Civiel Militaire Samenwerking (VCMS) van start gegaan. Onderdeel van dit project was de oprichting van een platform waarin organisaties uit het veiligheidsdomein samenwerken om de leercyclus van opleiden, trainen en oefenen gevolgd door testen, evalueren en lessons learned; kortheidshalve OTOTEL te verbeteren.

Een onderdeel van dit platform was het Landelijk Platform Simulaties (LPS) wat zich richtte op nieuwe, moderne leermethoden waaronder digitale simulatietechnieken en leermiddelen, denk hierbij aan bijvoorbeeld Virtual Reality en Augmented Reality. De focus van OTOTEL en LPS was vooral Defensie en Veiligheid en oefenen en trainen in de operationele omgeving.

In het Platform Immersieve Technologie (PIT) zitten verschillende onderdelen van JenV en enkele veiligheidspartners die zich vooral richten op gedragsverandering door inzet van digitale middelen.

Het LPS en het PIT zijn per 20 november 2018 formeel samengegaan in het Netwerk Digitale Simulaties, daarmee ook hun doelstellingen en ambities combinerend.

VOLG ONS OP LINKED-IN, GEEF UW SUGGESTIES EN DOE MEE IN HET NETWERK!


magazine-innovatiecongres-jenv
PDF – 2,9 MB 1316 downloads