Actueel » Netwerk Digitale Simulaties (NDS)

Netwerk Digitale Simulaties (NDS)

Nieuwsbrief Digitale Simulaties, december 2019

De nieuwsbrief is dit keer een lekker gevulde maar niet perfecte nieuwsbrief. Lekker gevuld omdat deze 20 pagina’s met informatie over het thema digitale simulaties, zelfs zonder stekkertje…, bevat. Mede dankzij allen die een artikel hebben aangeleverd. En hiermee bijdragen aan een nieuwsbrief die voller en diverser is dan ooit. En met een echte redactie bestaande uit 3 personen…..

Een niet perfecte nieuwsbrief omdat we in het proces zitten om hem te transformeren naar een echte NDS nieuwsbrief. De eerste zichtbare verandering is het logo maar qua lay-out moet er nog heel veel gebeuren. Het gebrek aan tijd maakt dat hij er nog uit ziet zoals hij er uit ziet. Hopelijk gaat het lukken om de eerste nieuwsbrief van januari in de gewenste lay-out te krijgen.

Voor de komende nieuwsbrief/brieven ontvangen we ook weer graag bijdragen. Wellicht heeft u al een bijdrage gestuurd en staat hij er nu niet in. Daarvoor dan de welgemeende excuses en deze bijdrage komt dan terug in de nieuwsbrief van januari 2020. De sluitingsdatum met betrekking tot de ontvangst van kopij is overigens elke 16de van maand waarbij er in juli en augustus geen nieuwsbrief wordt uitgebracht. Alleen als je lid bent van het netwerk, is er de mogelijkheid om kopij aan te leveren. Dus ben je nog geen lid, meld je dan aan.

Tot slot willen we een agenda gaan samenstellen met evenementen op het thema Digitale Simulaties. Ook voor deze activiteiten geldt dat ze voor de 16de aangeleverd kunnen worden zodat ze in de eerstvolgende nieuwsbrief kunnen worden gepubliceerd. En wellicht zijn er tijdens die activiteiten mogelijkheden om ons als Netwerk Digitale Simulaties te presenteren.

En dan echt tot slot wens ik u, namens de redactie van de nieuwsbrief en het kernteam van het Netwerk Digitale Simulaties, een mooie en gezellige eindejaarsperiode, een veilige jaarwisseling en een bovenal gezond 2020 toe.

Gr. Ronald

Nieuwsbrief DS 2019 04 1
PDF – 2.3 MB 8 downloads

Het netwerk en de VR days

Op 13, 14 en 15 november zullen in Amsterdam de VR days plaatsvinden. Zie ook https://vrdays.co/. Op vrijdag 15 november, tussen 11.15 en 13.15 zal het Netwerk Digitale Simulaties bijeen komen. Dit is een open bijeenkomst waar je van harte welkom bent. Heb je interesse om er bij te zijn? Stuur dan een mail naar NDS (@) politie.nl. Voorwaarde is dat je actief bent binnen het domein Digitale Simulaties, bij de overheid, vanuit het bedrijfsleven of in het (hogere) onderwijs.  De agenda ziet er als volgt uit:

11.15 – 11.20 Welkom
11.20 – 11.30 Het Netwerk Digitale Simulaties Brandweer
11.30 – 12.15 Nationale strategische agenda Digitale Simulatie
Paneldiscussie: Waarom een nationale agenda digitale simulatie, wat moet erin staan en hoe hebben de verschillende partijen hier iets aan?
Ontwikkelbehoefte in de gouden driehoek (overheid, bedrijven en kennisinstellingen)
12.15 – 13.00 Onderzoeksprogrammering
Presentatie: NWO, NWA en KIA. Wat is het en wat kunnen we ermee?
Middelen voor ontwikkelbehoefte.
13.00 – 13.10 Het Hyperspace Institute
13.10 – 13.15 Afsluiting


Tussen 13.45 en 15.00 zijn er een aantal Round Tables op het thema VR & Governement. Deze round tables zijn ook toegankelijk voor leden van het NDS, Engels is de voertaal. De volgende drie round tables zullen onder vlag van het NDS plaats vinden:

  • Simulation and PTSD, hosted by Skip Rizzo
  • Simulations and ethics, hosted by Floor Kloosterman
  • VR and AI, hosted by Frederike Manders

 

Daarnaast kun je de expo bezoeken en je laten inspireren door de verschillende stands te bezoeken.  Leden van het netwerk kunnen de VR days met korting bezoeken. Het is de moeite meer dan waard.

Wordt vooral ook zelf actief in het netwerk!

Door omstandigheden is het er een tijdje niet van gekomen en heeft u hier niet veel nieuws kunnen lezen.  Ons netwerk wordt steeds  groter en actiever, mede dankzij haar voorzitter.  Maar daar leunt de hele gemeenschap dan ook gelijk op. We zullen daarom ook trachten hier meer actuele ontwikkelingen te delen. Maar daarvoor is uw hulp onontbeerlijk. Stuur interessante info, schrijf een blog, plaats zaken op onze LinkedIn pagina. Alles wat relevant is, is welkom.

Het NDS bestaat inmiddels uit vertegenwoordigers van organisaties uit het veiligheidsdomein, veiligheid in breedste zin, van operationeel tot politiek bestuurlijk, kennisinstituten, hoge scholen en universiteiten en de industrie. Inmiddels kent dit netwerk een kleine 200 leden vanuit meer dan 100 organisaties. Er kleven geen verplichtingen aan het deel uit maken van dit netwerk. Het is vooral een platform van mensen die interesse hebben in het thema Digitale Simulaties. Een kernteam organiseert twee keer per jaar een netwerk bijeenkomst en daarnaast worden er op verzoek van leden van het netwerk specifieke bijeenkomsten georganiseerd. Het platform is ook op LinkedIn actief en als u op LinkedIn aanwezig bent, kunt u lid worden van de groep: https://www.linkedin.com/groups/13539589/ 

Nog geen lid?  Gewoon wel doen. Dan helpen we samen aan het doorontwikkelen van een interessant domein.

De Kick-of van het NDS, het resultaat

26 maart 2019 was de Kick-of van het Netwerk Digitale Simulaties. Ongeveer 100 geïnteresseerde leden van het Netwerk hebben kennis kunnen nemen van  de ambities van de Politieacademie tijdens de opening door de directeur van de Politieacademie, Leon Kuijs. Onder dagvoorzitterschap van Jan-Pieter Mook (programmanager topsectorenbeleid veiligheid bij J&V) zijn de laatste ontwikkelingen op het thema Digitale Simulaties besproken.  Door Bart Ahsman (Managing Director CLICKNL) en Sander Ruiter (Topteam ICT, AI coalitie) zijn de ambities met betrekking tot Digitale Simulaties op landelijk niveau besproken. Martijn Boosman van CrisisSim zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van de technologie gepresenteerd. Ook ging Martijn in op de do's en dont's van Digitale Simulaties. Na een discussie over de rol en ambitie van het NDS werd het ochtend programma door Nanco Oudejans afgesloten met een keyNote over de inzet van VR in de voorbereiding op grootschalige evenementen.

De middag stond in het teken van inspireren en ervaren. Een kleine 25 bedrijven waren aanwezig om de bezoekers van de inspiratiemarkt te laten ervaren hoe het is om met een simulatie te trainen. Een video impressie van de kick-of is te vinden op de LinkedIn pagina van het Netwerk Digitale Simulaties.

De Kick-of bijeenkomst NDS op 26 maart, Politieacademie te Apeldoorn

 

Na het besluit tot samenvoeging op 6 september 2018 en de formele bekendmaking tijdens het innovatiecongres van J&V op 20 november, zal op 26 maart aanstaande de daadwerkelijke kick-of van het Netwerk Digitale Simulaties plaats vinden. Plaats van handeling is de Politieacademie aan de Arnhemseweg 348 in Apeldoorn.

 

Het programma zal er op hoofdlijnen als volgt uit zien:

09.00 – 09.30: inloop

09.30 – 12.00: de netwerkbijeenkomst onder dagvoorzitterschap van Jan-Pieter Mook (Congreszaal). Met name de ambitie en werkwijze van het netwerk staan in de ochtend centraal. Er wordt onder andere gesproken met directeuren vanuit de topsectoren veiligheid en innovatie.

12.00 – 12.30: Key note door Nanco Oudejans

12.30 – afsluiting ochtend programma en lunch

13.00 – 13.30: de lunch pitches door de deelnemende bedrijven

13.30 – 16.30: De Inspiratiemarkt Digitale Simulaties. Meer dan 15 bedrijven hebben toegezegd aanwezig te zijn.

Tussen 13.30 en 16.30: Studenten presenteren hun producten in the i-iX

 

Aanmelden kan nog tot 18 maart door de uitnodiging die is verstuurd te accepteren. Heb je geen uitnodiging ontvangen en wil je er bij zijn? Mail dit dan naarnds@politieacademie.nl.

 

Het netwerk bestaat inmiddels uit meer dan 70 organisaties en kent inmiddels een kleine 150 leden. Lid worden van het netwerk? Kijk op https://www.otopia.eu/netwerk-digitale-simulaties-nds en meld je aan als lid en/of voor de LinkedIn groep van het netwerk.

Het nieuwe Netwerk Digitale Simulaties

Ministeries investeren in Augmented reality, virtuele reality en serious gaming

Vijf ministeries en operationele organisaties werkzaam in het veiligheidsdomein bundelen hun krachten op het gebied van virtuele en augmented reality en serious gaming (Digitale Simulaties). De ministeries Justitie en Veiligheid, Defensie, Infrastructuur en Waterstaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische Zaken en Klimaat gaan, samen met de operationele organisaties zoals politie, brandweer en Rijkswaterstaat, samenwerken binnen het Netwerk Digitale Simulaties. Ook kennisinstituten als TNO, NLR, MARIN, Politieacademie, Brandweeracademie en de Universiteiten van Delft en Twente zijn vertegenwoordigd in het nieuwe netwerk.  Op 20 november 2018, tijdens het Innovatiecongres (What's next 2018) van het ministerie Justitie en Veiligheid en Politie, werd hun samenwerking symbolisch bekrachtigd en is het nieuwe Netwerk Digitale Simulaties van start gegaan.

Digitale Simulaties zijn niet meer weg te denken uit het veiligheidsdomein. De krijgsmachtonderdelen maken veelvuldig gebruik van gesimuleerde voertuigen, de veiligheidsorganisaties bereiden zich voor op incidenten middels virtueel oefenen en de Raad voor de Kinderbescherming heeft een belevingstool Huiselijk geweld laten ontwikkelen. Het wordt ingezet voor het trainen en het opleiden van personeel, maar ook om een gedragsveranderingen teweeg te brengen bijvoorbeeld bij daders van huiselijk geweld.  

Pauline Arts, Innovatieadviseur bij het Innovatieteam van JenV, geeft aan “Door deze samenwerking van ministeries en operationele organisaties die actief zijn binnen het bredere veiligheidsdomein, kunnen we sneller en beter onze kennis over Digitale Simulaties met elkaar delen.
Ronald Christiaans, thematrekker Digitale Simulaties bij de Politieacademie en voorzitter van het nieuwe netwerk vult aan, en door gezamenlijk te investeren, kunnen we schaarse capaciteit en middelen effectiever en efficiënter inzetten

Achtergrondinformatie

In Nederland is enkele jaren geleden het project Versterking Civiel Militaire Samenwerking (VCMS) van start gegaan. Onderdeel van dit project was de oprichting van een platform waarin organisaties uit het veiligheidsdomein samenwerken om de leercyclus van opleiden, trainen en oefenen gevolgd door testen, evalueren en lessons learned; kortheidshalve OTOTEL te verbeteren.

Een onderdeel van dit platform was het Landelijk Platform Simulaties (LPS) wat zich richte op nieuwe, moderne leermethoden waaronder digitale simulatietechnieken en leermiddelen, denk hierbij aan bijvoorbeeld Virtual Reality en Augmented Reality. De focus van OTOTEL en LPS was vooral Defensie en Veiligheid en oefenen en trainen in de operationele omgeving.

In het Platform Immersieve Technologie (PIT) zitten verschillende onderdelen van JenV en enkele veiligheidspartners die zich vooral richten op gedragsverandering door inzet van digitale middelen.

Het LPS en het PIT zijn per 20 november 2018 formeel samengegaan in het Netwerk Digitale Simulaties, daarmee ook hun doelstellingen en ambities combinenerend.

VOLG ONS OP LINKED-IN, GEEF UW SUGGESTIES EN DOE MEE IN HET NETWERK!

magazine-innovatiecongres-jenv
PDF – 2.9 MB 299 downloads