Voorwoord van de voorzitter

Wederom ligt er een thema nieuwsbrief voor u. Een hele mooie maar zoals u inmiddels hebt begrepen, eentje met een gitzwart randje. Het Netwerk Digitale Simulaties leeft mee met de familie, vrienden en collega’s van Peter en wensen hun heel veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

Bij deze nieuwsbrief ligt de focus dit keer op hoe het hoger onderwijs met digitale simulaties om gaat. Maar ook hoe het hoger onderwijs met de overheid samenwerkt op dit thema. Het zijn 9 nieuwe artikelen en 11 keer een artikel uit voorgaande nieuwsbrieven.

Uit eigen ervaring weet ik dat er uit die samenwerking hele mooie resultaten voort kunnen komen. Het mooie zit hem niet alleen in het resultaat maar ook in het proces. Studenten zien namelijk geen grenzen, in ieder geval niet op voorhand. Je hoort nooit ja maar, het is altijd “gaan we doen”. En gedurende het proces worden drempels weggewerkt en geslecht. En dat alles met het oog op de opdracht en het gewenste resultaat.

Wat ik in dat proces ook heb geleerd is dat het in dat ontwikkelproces, handig is om de verbinding te zoeken met de industrie. Niet dat een industriepartner het over moet nemen maar wel om de studenten te begeleiden. En niet omdat docenten van de opleiding niet over de benodigde kennis bezitten, maar juist om de studenten te helpen met praktijkervaring en coaching. Dit vereist een investering vanuit de opdrachtgeverskant maar deze investering verdient zich dubbel en dwars terug.

En net als bij de laatste twee specials, is deze special ook weer door gasthoofdredacteuren samengesteld. Dit keer waren dat Peter Koburg en Floor Kloosterman, beide hebben dit gedaan vanuit hun rol bij het i-partnerschap programma.

Ik sluit dit korte voorwoord af door jou als lezer uit te nodigen om content aan te leveren voor nieuwsbrief 21 die in maart uit moet gaan komen, de sluitingsdatum is 21 februari.

Veel leesplezier!

Ronald Christiaans

Lees het volgende artikel