Beelldarchiefmateriaal OTOpia 2016-2018

 

Een OTO-netwerkdag is een belangrijke bouwsteen in onze samenwerking. Tijdens de netwerkdag willen wij minimaal een keer per jaar onszelf en collega's op professionele wijze de maat nemen, vanuit de wetenschap dat in deze toenemende complexere maatschappij, met evident complexe dreigingen en risico's, er veel gevraagd gaat worden van opleiden, trainen en oefenen. 

De netwerkdag OTOpia wordt georganiseerd in opdracht van het platform OTOTEL, een multidisciplinair samenwerkingsverband ter versterking van de kwaliteit van het opleiden, trainen en oefenen in de crisisbeheersing. Dit alles onder het motto 'leren vanuit verbondenheid'.

De eerste editie in 2015 was een verkenning naar de behoefte van een netwerkdag voor OTO-professionals. Omdat bleek dat de behoefte aan een OTO-netwerkdag bestaat, is in 2017 OTOpia II georganiseerd met een verbeterde en actievere opzet.  Op 28 juni 2018 heeft OTOpia III plaatsgevonden. Het thema van OTOpia III was ''terrorisme en terrorismegevolgbestrijding (TGB) in Nederland.'' Een actueel thema met voldoende uitdagingen voor OTO.

 

Voor beeld en geluid uit 2015, 2017 en 2018 kunt u klikken op het tabblad 'Historie OTOpia' boven aan de pagina.

 

OTOpia IV 2019 is gepland op 20 juni 2019, wederom op het Nationaal TrainingsCentrum (NTC) CBRN te Vught.