In het kader van verhoortechnieken kunnen trainen wordt vaak de vraag gesteld of het mogelijk is om dit in een gesimuleerde omgeving te doen. Op basis van die vraag is een oude connectie nieuw leven ingeblazen en is een bezoek gebracht aan de Universiteit Twente. Daar is als eerste gesproken met prof. Jean-Louis van Gelder en dr. Liza Cornet.

Zij combineren de gedragskant met digitale simulaties. Zo begeleiden ze een onderzoek waarbij wordt gekeken naar de beïnvloeding van de consument als ze kijken naar reclames. Ook zijn ze bezig met een project waarbij gekeken wordt naar de beïnvloeding van het gedrag van inbrekers door het toepassen van bepaalde triggers. Dit wordt in samenwerking met onder andere de politie uitgevoerd. Het gaat er hierbij om dat je in staat bent om met je toekomstige zelf in gesprek te komen. Verder hebben we de mogelijkheden tot samenwerking besproken en dat biedt in ieder geval zoveel aanknopingspunten dat er een vervolgafspraak gemaakt gaat worden.

Een tweede gesprek is gevoerd met Merijn Bruijnes. Met Merijn is gesproken over interactiemogelijkheden tussen avatars en een mens. Hij gaf aan waar ze mee bezig zijn en wat de mogelijkheden zijn. Een overzicht:

  • Project avatar (interactive experience room op de PA):
    Dit is een project dat in samenwerking met de politie is uitgevoerd. Hierbij kun je als agent een getuige verhoren of als getuige antwoord geven op wat de agent zegt. Deze tool is twee jaar geleden tijdens een innovatiedag op de Politieacademie gepresenteerd. Daarna is de ontwikkeling min of meer gestopt. In de filmpjes zie je hoe het werkt.
  • Het ARIA project, met de casus voor een wasmiddelenfabrikant:
    Hierbij is een tool ontwikkeld waarbij je als consument kan vragen welk wasprogramma je het best kan gebruiken bij een bepaalde vlek. Dat ziet er ongeveer als volgt uit:

Meer informatie over het project is te vinden op: https://aria-agent.eu/.

Council of Coaches:
Ook dit is een EU project waarbij je als deelnemer in gesprek gaat met een virtueel team van coaches. Als je dit vertaald naar de crisisomgeving, zitten hier wellicht mogelijkheden om bijvoorbeeld een beleidsteam of SGBO training te doen. Meer informatie over dit project is te vinden op: http://council-of-coaches.eu/. Een publieke demo (hier zit de besproken argumentatiesoftware al wel in) is te vinden op: http://demo.council-ofcoaches.eu/.