Programma


Naast een indrukwekkende opening door een ervaringsdeskundige (als slachtoffer van onveiligheid) zijn er twee keynotes (opening en after lunch) met tussentijds  6 workshops.  Aan het eind van de dag verloten we meerdere workshops om in de  eigen organisatie nog eens uitgevoerd te laten worden.

De kennismarkt staat nu vooral in het teken van demo's van OTO en 'safety' gerelateerde projecten.

Het concept OTOpia richt zich vooral op OTO als rode draad in het programma, maar daarnaast jaarlijks een thema. In 2018 was dat terrorismegevolgbestrijding en in 2020 is dat (net als beoogd in 2019)  'safety'.  Daarbij is een niet onbelangrijke doelstelling het netwerken.

Onderstaand het uitgewerkte programma!