Jaarlijkse netwerkdagen OTOPia

Netwerkdagen als fundament voor goede samenwerking en kwaliteit.

 

Tijdens de netwerkdagen willen wij minimaal een keer per jaar onszelf en collega's op professionele wijze de maat nemen, vanuit de wetenschap dat in deze toenemende complexere maatschappij, met evident complexe dreigingen en risico's, er veel gevraagd gaat worden van opleiden, trainen en oefenen. 

 

De netwerkdagen OTOpia worden georganiseerd in opdracht van het platform OTOTEL, een multidisciplinair samenwerkingsverband ter versterking van de kwaliteit van het opleiden, trainen en oefenen in de crisisbeheersing. Dit alles onder het motto 'leren vanuit verbondenheid'.

De eerste editie in 2015 was een verkenning naar de behoefte van een netwerkdag voor OTO-professionals. Omdat bleek dat de behoefte aan een OTO-netwerkdag bestaat, is in 2017 OTOpia II georganiseerd met een verbeterde en actievere opzet.  Op 28 juni 2018 heeft OTOpia III met het thema ''terrorisme en terrorismegevolgbestrijding (TGB) in Nederland.'' plaatsgevonden. Een actueel thema met voldoende uitdagingen voor OTO.

Voor beeld en geluid uit 2015, 2017 en 2018 gaat u naar  het tabblad 'Historie OTOpia' .

 

OTOpia IV 2020 is gepland op 13 februari  2020, op het IFV te Arnhem. Het thema voor 2020 is 'Veiligheid en veilig leren'