Evaluatie OTOpia 2018

De evaluatie biedt weer perspectief voor de toekomst!

 

Evaluatiegesprekken zijn gehouden en de enquêtes zijn verwerkt. Wij kunnen concluderen dat OTOpia III positief is beoordeeld, de netwerkdag wordt aangeraden voor OTO-professionals en OTOpia IV is gewenst.

Opkomst

Er zijn ongeveer 500 personen door de organisatie uitgenodigd voor OTOpia III, waarvan 204 personen zich hebben ingeschreven en 154 personen ook daadwerkelijk hebben deelgenomen. Helaas lag het percentage ‘no show’ hoger dan gemiddeld, dit heeft dan ook geleid tot een ongewenst hoge kostprijs per persoon. De evaluatie is door 45 deelnemers ingevuld en zij hebben OTOpia beoordeeld met een 7 (33%), 8 (42%) of 9+ (10%). Van deze groep raadt 80% OTOpia aan bij collega’s.

De dag en haar indeling

De dagindeling, het programma, de dagvoorzitter en de keynote zijn door 80% van de respondenten beoordeeld met een 7 of hoger. Ook de workshops scoren goed, maar daar is de vraag anders gesteld. Iedereen mocht zijn eerste voorkeur (de beste) voor een workshop opgeven. Alle workshops scoren ongeveer gelijk, een enkele blijft hangen op een geringere beoordeling (casuïstiek).

De Kennis- en informatiemarkt is getracht als workshop te positioneren, maar dat is onvoldoende gelukt. Ondanks indeling vooraf op de kennis- en innovatiemarkt kozen deelnemers toch voor andere workshops. Aanbieders kregen hierdoor onvoldoende exposure, terwijl er wel veel te halen viel. Dat is jammer van twee kanten. Dat kan en moet beter. De enquête leert ons verder de volgende zaken.


- Er is veel enthousiasme gezien bij de workshopbegeleiders.
- Workshops moeten zo interactief mogelijk.
- Meer nog dan door ons gerealiseerd/beoogd wil men horen wat de state of the art inzichten zijn in onderwijzen, leren en kennisdelen.
- Collega’s ontmoeten en spreken is erg belangrijk.

Logistiek en faciliteiten

Om de dag succesvol te maken moeten veel randvoorwaarden worden ingevuld. Een goede locatie, catering, inschrijfsysteem, etc. Daar zijn weinig zorgpunten over gedeeld. Over het algemeen was de dag goed verzorgd, waarbij de inschrijving  efficiënter had gekund. Dit pakken we op voor volgend jaar.

Nieuwe editie

Van de respondenten is 98% van mening dat OTOpia IV er moet komen. Hier geeft de organisatie graag gehoor aan, gezien er ook geen andere netwerkdag specifiek voor de OTO-community is. Het maximum aantal deelnemers gaan we wel beperken tot 150. Overinschrijven betekent op een wachtlijst terechtgekomen en no-show betekent een nog nader te bepalen bijdrage in de kosten. Suggesties voor OTOpia 2019 zijn:


- Trainingsalternatieven
- Rol andere (vitale) partners
- Leren in de toekomst
- Informatie-uitwisseling
- Big data
- Didactische ontwikkelingen -> toepassen EVC
- De nieuwe wereld van OTO – leren in 2020?
- Best Practices

OTOpia IV 2019

Indien u andere onderwerpen of goede ideeën wilt aandragen bij de projectorganisatie kunt u dit doen via het reactieformulier op de ‘homepage’. Indien u deel wilt uitmaken van de projectorganisatie kunt u ook het reactieformulier invullen of contact opnemen met de vertegenwoordiger van uw organisatie binnen het Platform OTOTEL.

Graag zien wij u op OTOpia IV op 20 juni 2019, wederom op het Nationaal TrainingsCentrum CBRN te Vught!