Nr.21 Blijft de doorbraak van VR/AR uit door onvolwassenheid?

Door Dennis Groen (Sr. Projectleider Elisabeth Tweesteden ziekenhuis)

Virtueel trainen en inzet van simulatie tools zijn al lange tijd in gebruik binnen verschillende branches zoals in de gezondheidszorg en defensie. De voordelen van deze toepassingen hebben zich al bewezen. Waarom blijft het voor VR/AR-ontwikkelaars dan zo moeilijk om VR/AR toepassingen mainstream te krijgen. Dit onderwerp staat nog altijd op de agenda bij diverse evenementen en conferenties.

Naar mijn idee ligt de oorzaak hiervan voor een deel bij de onvolwassenheid van VR/AR ontwikkelaars. Nee, ik zeg hierbij niet dat deze bedrijven geen goede oplossingen ontwikkelen en aanbieden. In tegendeel want veel van deze bedrijven zijn hier zeer bedreven in en maken fantastisch mooie VR/AR applicaties. Echter, wanneer het aankomt op een volwassen blik op implementatie, marketing en onderhouden van de VR/AR-applicatie (binnen de organisatie van de eindgebruiker) dan is er zeker nog een weg te gaan.

Je kan het op dezelfde manier bekijken als tijdens de opkomst van IT-netwerken. In deze tijd waren en weinig goede beheertools beschikbaar voor IT-afdelingen om de IT-infrastructuur te beheren. Er was een gebrek aan standaarden, en minimale ervaring in een efficiënte uitrol van een IT-infrastructuur. Datzelfde is naar mijn idee nu van toepassing voor Virtual en Augmented Reality. Mooie oplossingen worden ontwikkeld, maar niet altijd met een goede visie op het distribueren en onderhouden van de applicaties. Daarbij is het een uitdaging om deze in lijn met huidige beheersprocessen van de IT-afdelingen te krijgen. VR/AR-oplossingen zijn in basis niets anders dan andere IT-applicaties, ze hebben enkel andere hard- en software vereisten, en vergen mogelijk andere aanpak op beheer.

IT-Engineers hebben vaak een passie voor nieuwe technologie en beschikken over de benodigde kennis om AR/VR applicaties te kunnen onderhouden. Maar de IT-afdeling houdt de nieuwe technologie, die niet binnen de huidige beheerprocessen kan worden opgenomen, graag buiten de deur. De business afdelingen beschikken wel over de vakinhoudelijke kennis maar vaak niet over de technische kennis om de VR/AR-applicaties te onderhouden. En dus valt de VR/AR-applicatie tussen de spreekwoordelijke ‘wal en schip’. Adoptie binnen de organisatie blijft vervolgens uit.

De tweede oorzaak ligt bij de klant. De klant heeft een globaal idee over de toepassing van de VR/AR-applicatie in de organisatie en ziet hiervan de voordelen. De gewenste voordelen worden alleen niet concreet benoemd tijdens een selectietraject of opdracht voor ontwikkeling. Dit maakt het meten voor succes van de applicatie na een implementatie lastig. Daarbij wordt er vaak gekeken naar de ontwikkelkosten en wordt vergeten dat de applicatie ook onderhoud nodig heeft. Dit is niet anders als iedere andere IT-applicatie.

Waarom profiteren we dan niet van de kennis die we al op hebben gedaan tijdens implementaties van IT-infrastructuren en applicaties?

Voor VR/AR-ontwikkelaars

Ontwikkel een applicatie met een goede visie op distributie en onderhoudbaarheid binnen de organisatie van de eindgebruiker. Zorg ervoor dat bij wijzigingen in de applicatie, het niet of maar beperkt nodig is om de applicatie opnieuw te distribueren. Houdt hier dus rekening mee bij het bepalen van de architectuur.

Begeleid de eindgebruikers bij de afstemming met de IT- en informatiebeveiligingsafdeling en zorg ervoor dat hard- en software eisen vooraf helder zijn. Help de eindgebruiker bij de benodigde communicatie voor de uitrol in de gehele organisatie. Voorkom het maken van demo omgevingen. Het ontwikkelen van een kleine demo omgeving geeft voor de eindgebruiker inzicht in de mogelijkheden van VR/AR. Dit kom echter niet zonder risico’s. Bij kleine aanpassingen en wijzigingen op de demo omgeving moet er vaak opnieuw ontwikkeld worden. Dit kan de klant als negatief ervaren en kan het gevoel ontstaan dat de applicatie behoorlijk onderhoudsgevoelig is. Een kleine demo omgeving bevat vaak niet de kwaliteit en functionaliteit die bij de echte applicatie opgeleverd wordt. De klant kan bij een te beperkte demo het gevoel krijgen dat de toepassing niet voorziet in de behoefte. Dit soort negatieve ervaringen kunnen op de langere termijn schadelijk zijn voor de VR/AR-branche. In plaats hiervan kan er beter ingezet worden in het ontwikkelen op een SCRUM/Agile basis waarbij in een continu proces te behoefte van de eindgebruiker en het resultaat op elkaar worden afgestemd.

Wanneer het gelukt is om succesvol een implementatie van een VR/AR-applicatie te voltooien, deel dit succes dan! En deel daarbij ook de valkuilen en leermomenten van het traject. Door kennis te delen kunnen we van elkaar leren wat de branche meer volwassen maakt en bijdraagt aan een grote vraag naar VR/AR-applicaties.

Bij het delen van successen is het beter om termen als Demo en Proof of Concept te vermijden. Hoewel dit voor de eindgebruiker wellicht van toepassing was is een serieuze tool geïmplementeerd en gebruikt door een x-aantal afdelingen en gebruikers. Prijs de ingezette tool dan ook aan als een applicatie die ingezet is voor het vooraf bepaalde doel en deel hierbij de Return on Investments en Quick Wins.

Voor de eindgebruiker(s):

Indien er binnen de organisatie een IT-afdeling en Security Officer actief zijn, betrek deze dan direct bij aanvang van het project. Betrek daarnaast ook de eindgebruikers binnen het project, deze gaan waardevolle input leveren die de applicatie uiteindelijk beter aan laat sluiten in de organisatie. Kijk bij de selectie van oplossingen naar de Total Cost of Ownership en niet enkel naar de ontwikkelkosten. Dit om te voorkomen dat een goedkope oplossing op termijn veel geld kost. Ook hier is het oude gezegde, ‘penny-wise pound-foolish’, nog altijd van toepassing. Kortom, met een paar aanpassingen zoals in dit artikel benoemd kan de inzet van VR/AR trainingstools snel winnen aan populariteit. Ik heb er dan alle vertrouwen in dat de adoptie van dit soort applicaties in korte tijd zal toenemen.