Door: Chantal Hesseling, hogeschool NHL/Stenden

De jaarlijkse Robotday van NHL Stenden in Leeuwarden is hét evenement waar meer dan 150 tweedejaarsstudenten HBO-ICT, Werktuigbouwkunde en Elektrotechniek het hele jaar naar uitkijken. Vanwege corona kon de fysieke editie niet plaatsvinden. Gemiste kans of bracht de digitale editie juist nieuwe inzichten? 

Van fysiek naar digitaal

In teams van circa 14 studenten werken ze wekenlang keihard om een robot te ontwerpen, te bouwen en klaar te stomen voor de races aan de hand van een probleem case. De teams worden tijdens dit project bijgestaan door vakdocenten en coaches van verschillende disciplines. De studenten werken tijdens dit project aan diverse competenties zoals ontwerpen en realiseren over hun eigen vakgebied heen, maar ook aan professional skills als teamsamenwerking wordt aandacht besteed. Tijdens de Robotday worden de robots in wedstrijdverband door middel van opdrachten beoordeeld.

Dit project kent een hoog fysiek gehalte: studenten werken in ateliers fysiek bij elkaar in projectgroepen en werken aan fysieke componenten van de robot. Door de Corona-lockdown was het niet mogelijk om dit innovatieve project uit te voeren in de traditionele vorm, maar dat weerhield het onderwijsteam er niet van om op zoek te gaan naar oplossingen om dit uitdagende multidisciplinaire project toch uit te kunnen voeren. DE OPLOSSING: Een virtueel robotplatform. Dankzij dit platform is het toch mogelijk geweest om de studenten te laten werken aan hun competenties. Docenten Werktuigbouwkunde bouwden virtuele werelden en objecten zodat studenten de robots konden testen. Ook konden de studenten veilig virtueel samenwerken vanuit huis en de reeds geleerde skills met enige ondersteuning in de praktijk brengen op het nieuwe platform.  

“Het project was uitdagend, de verschillende obstakels zijn leuk bedacht en zetten je aan het denken”

Meerwaarde

Hoewel deze omslag noodzakelijk was voor deze virtuele editie, kijkt het team al vooruit naar de 2021 editie waarbij zij de voordelen zien van het inzetten van de virtuele robotomgeving gecombineerd met de traditionele manier van werken. Zo kunnen studenten HBO-ICT sneller aan de slag met prototypen zonder te hoeven wachten op de realisatie van fysieke componenten door studenten Werktuigbouwkunde, die nu meer tijd hebben om dit via trial and error te perfectioneren. In het werkveld van Elektrotechniek studenten is een stijgende digitalisatie merkbaar waar een virtueel robotplatform in het onderwijs ook meerwaarde kan bieden.  

“De combinatie van verschillende opleidingen bij elkaar geeft inzicht in elkaars 'gedeelte' en meer mogelijkheden”

Uitdagingen

Toch bracht dit traject van fysiek naar digitaal ook een aantal uitdagingen met zich mee. De cases waren nu fictief, maar het liefst werken de opleidingen van NHL Stenden met issues vanuit het bedrijfsleven om de case  voor studenten nog realistischer te maken. Daarnaast hebben studenten nu te weinig rekenkracht, dus het is noodzakelijk om naar oplossingen te kijken op het gebied van rekencapaciteit (in de cloud of op locatie fysiek) om de toekomst van dit project te waarborgen. Tot slot kunnen we op deze manier met deze innovatieve omgeving een virtueel atelier verder uitbouwen waarin studenten van andere opleidingen buiten deze academies ook skills kunnen opdoen als digitale professional. Hier zal in de toekomst ook de samenwerking met het lectoraat Data Science (en de Ad Industriële Automatisering en Robotica wellicht) gezocht worden. Op naar een hybride editie in 2021?

 In de eerste video zie je een sfeerimpressie van Robot Day 2019. Vanwege corona moest de 2020 editie digitaal plaatsvinden. 

Wil je meer weten over dit project of heb je een interessante case voor de studenten? Neem contact op met Martin Molema via martin.molema@nhlstenden.com.