Platform OTOTEL

Opleiden, trainen, oefenen, testen, evalueren, lessons learned (OTOTEL)

 

'Leren door verbondenheid'

Het Platform OTOTEL is een multidisciplinair samenwerkingsverband van betrokken en deskundige partners, dat bijdraagt aan de versterking van de kwaliteit van de OTOTEL-professionals, met als motto ‘leren door verbondenheid’!

Aanleiding

De huidige complexiteit van crises vraagt in toenemende mate om multi- en interdisciplinaire samenwerking, ook op het gebied van OTOTEL thema’s. Een dergelijke samenwerking vereist kennis van (en respect voor) elkaars professionaliteit en werkprocessen. Dat ontstaat niet vanzelf.

Platform

Om de effectiviteit van samenwerking te bevorderen op het gebied van Opleiden, Trainen, Oefenen, Testen, Evalueren en Lessons Learned is een platform in het leven geroepen dat multidisciplinair overleg en afstemming faciliteert. Het platform is geen organisatieonderdeel van een van de samenwerkende partijen. Zij wil met haar leden uit het Nationale Veiligheidsdomein aansluiting houden bij rijksbrede, verbindende, OTOTEL-initiatieven.

Deelname is op basis van de wil tot samenwerking en de ambitie elkaar met raad en daad bij te staan door efficiënt en effectief kennis en capaciteiten te delen, alsmede het organiseren of stimuleren van verbindende activiteiten.

Samenstelling

Het platform heeft een multidisciplinair karakter met vertegenwoordigers uit de bij crisisbeheersing en rampenbestrijding betrokken kolommen. Niet alleen de klassieke kolommen zijn vertegenwoordigd (politie, brandweer, GHOR/GGD, defensie), maar ook vitale partners, opleidingscentra en kennisinstituten.

De huidige leden van het platform  zijn vertegenwoordigers van de volgende organisaties of samenwerkingsverbanden:

  • Ministerie van Defensie
  • Ministerie van Justitie en Veiligheid 
  • Nationale Politie – Politieacademie
  • Brandweer Nederland 
  • Unie van Waterschappen 
  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
  • GGD/GHOR Nederland
  • Instituut Fysieke Veiligheid
  • Landelijk MOTO van de Veiligheidsregio’s
  • Netwerk Digitale Simulaties

De leden komen regelmatig bijeen in vergadering.

Volg ons en wordt ook lid van onze groep op: