De weerbaarheid van de politiemens

Martijn Aslander – teamchef – Team Diagonaliseren (M-NL)

Teun-Pieter de Snoo – onderzoeker – Kenniscentrum Mens & Organisatie

Er is steeds meer aandacht voor de menselijke dimensie van het politievak. Daarbij ligt de focus niet alleen op het vóórkomen en behandelen van klachten zoals burn-out en PTSS, maar ook op het versterken van het vakmanschap. Dit vakmanschap van politiemedewerkers bestaat voor een groot deel uit kenniswerk: kennis verzamelen, verrijken en verdelen. Op het eerste gezicht lijkt dit niet ingewikkeld, maar wij zien twee uitdagingen: hoe dit werk gedaan wordt en waartoe dit werk gedaan wordt.

Eerst het hoe. Politiewerk bestaat grotendeels uit administratieve taken, die al decennia op dezelfde manier georganiseerd zijn. Typemachines zijn vervangen door computers en smartphones, maar de aanvullende competenties van een computer worden niet benut. Archiefkasten zijn vervangen door ondoordringbare databases. Nieuwe techniek lijkt vooral te zorgen voor talloze vertragende micro habits, zoals mails verslepen en mappen opschonen.

Dan het waartoe. Onderzoek laat zien dat zingeving cruciaal is voor de weerbaarheid van politiemedewerkers. Waartoe is de politie op aarde? Welke betekenis geeft het politiewerk aan onze collega’s? Komen politiemedewerkers tot hun recht wanneer zij aan het (kennis)werken zijn? Cruciale vragen als het gaat om de (digitale) weerbaarheid van onze collega’s. De zingeving in de dagdagelijkse praktijk blijkt vaak ver weg.

Als Team Diagonaliseren (Eenheid Midden-Nederland) willen we de digitale fitheid van onze politiecollega’s bevorderen. Daarbij gaat het niet alleen om vaardigheden zoals blindtypen. Politiewerk focust zich doorgaans op het verzamelen van informatie, terwijl het bewust interpreteren, ordenen en presenteren van informatie ook bij het vakmanschap horen. Dit vraagt om aandacht en concentratie en blijkt cruciaal voor de weerbaarheid van politiemedewerkers. Het gebruikte gereedschap, gebrek aan inzichten en strategie en gebrek aan training staan digitaal bewustzijn in de weg. Daarnaast willen wij de kracht van kennisdeling bevorderen: omdat een klein deel van de informatie vertrouwelijk is wordt alle informatie nu achter slot en grendel gezet. Dat is zonde. Vroeger was kennis macht, nu hebben we allemaal toegang tot die kennis. Dat doet wat met de machtsverhoudingen bij de politie. Kennis en ideeën kunnen vrijuit stromen, niet alleen horizontaal of verticaal, maar ook diagonaal door de politieorganisatie. Toetredingsbarrières voor nieuwkomers zijn verdwenen; samenwerking met onverwachte partners ligt nu voor de hand. Kennis delen levert tegenwoordig meer op dan kennis afschermen. Iedereen kan morgen een omroep, een bank of een politiekorps beginnen.

Digitale fitheid blijkt cruciaal voor de weerbaarheid van politiecollega’s, en we ontdekken steeds meer collega’s die hiermee aan de slag willen. Doe je mee?