Het gebruik van Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) en andere vormen van digitale simulatie heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. Ook binnen het onderwijs en de lectoraten van de HAN University of Applied Sciences zijn al heel wat projecten voorbijgekomen waarin ze een rol spelen. Hieronder noemen we een paar recente voorbeelden vanuit de Academie IT en Mediadesign en vanuit het iXperium Health. Het is zeker geen complete opsomming!

Thuis revalideren mogelijk, beter en leuker maken

De gezondheidszorg maakt steeds meer gebruik van ICT-oplossingen, van robots die operaties uitvoeren tot allerlei andere slimme applicaties (apps) die de communicatie tussen patiënt en arts verbeteren. In samenwerking met de Sint Maartenskliniek in Nijmegen zijn studenten en docenten al een tijdje bezig met een serie apps die patiënten helpen revalidatie-oefeningen thuis mogelijk te maken en te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is de app Movin(g) Reality, een spel waarin iemand tegen een bal schopt als oefening, maar deze bal is ‘virtueel’. Het spel bestaat uit een combinatie van realiteit en de virtuele wereld. 

Een app verbindt een augmented reality-bril, een sensor op de schoen en de mobiele telefoon met elkaar. De app ‘vertaalt’ de signalen van de sensor in trainingsresultaten en maakt die zichtbaar op de telefoon, bijvoorbeeld in een grafiek. De patiënt krijgt bovendien meteen door of hij de oefeningen goed uitvoert of hoe het beter kan. Deze gamification stimuleert de patiënt zijn oefeningen vaker en beter te doen. De behandelaar krijgt bovendien inzicht in het trainingsresultaat en kan daarop reageren. We werken nu aan een veel geavanceerdere vorm van de app, waarbij ook AI technieken komen kijken voor betere, gepersonaliseerde feedback.
Neem voor meer informatie contact op met Theo Theunissen via theo.theunissen@han.nl

 

Door VR en AR de betrokkenheid van inwoners vergroten

De lectoraten van de Academie IT en Mediadesign hebben de Minor Beyond The Hype opgezet. Daarin werken studenten van de opleidingen HBO-ICT en Communication & Multimedia Design samen met professionals en bedrijven aan de digitale organisatie van de toekomst. Op dit moment ligt de focus op AR/VR toepassingen voor veiligheid en betrokkenheid van de gebruikers van de publieke ruimte. Er is een aantal projecten in bedacht en uitgevoerd. Een in het oog springende is de ‘fietssimulator’ waar je zittend op een heuse fiets (soort hometrainer) en met een VR-bril op je hoofd, door een landschap ‘fietst’. Zo ervaar je hoe een landschap dat gaat veranderen in de toekomst écht overkomt vanaf de fiets. Auto- en vliegtuigsimulatoren bestonden al, maar in fietsend Nederland wil je toch ook een fietssimulator in kunnen zetten? De fietssimulator is ingezet bij de Provincie Gelderland om de verkeersveiligheid voor fietsers te testen van een druk kruispunt op een provinciale weg (project De slimste weg). In het project Laanherstel Koningsweg konden bewoners met een AR-app zien hoe de bomenlanen zich in de komende 25 jaar zouden ontwikkelen als de provincie niets doet of opnieuw inplant (zie linkedin incl video). Kunnen deze technieken de communicatie verbeteren, zodat er meer draagvlak ontstaat?

Neem voor meer informatie contact op met Lambert Zaad via lambert.zaad@han.nl

 

Wijkgerichte energietransitie
In de Minor Beyond The Hype wordt ook gewerkt met een ander tool voor 3D-simulatie: Tygron. Deze tool kan gebieden zoals bijvoorbeeld de Arnhemse wijk Spijkerkwartier mooi in 3D weergeven en daarbij ook allerlei gegevens visualiseren zoals geluidsbelasting op bepaalde plekken of de stikstofuitstoot (zie foto). Ook kunnen wijzigingen in de wijk in de tool worden doorgevoerd, waarbij bewoners kunnen zien wat effecten daarvan zijn. Dezelfde tool, voor dezelfde wijk, maar met andere doelen en data (meer gericht op duurzame energie), wordt nu ook gebruikt binnen het HAN project “Wijkgerichte Energietransitie”. 

Binnen dit project wordt gekeken naar manieren om een goed, op data gebaseerd, beeld te krijgen van de wijk Spijkerkwartier op het gebied van energie en bewoning. Detailinformatie over bijvoorbeeld panden is daarbij cruciaal. De Gemeente Arnhem, het Kadaster, het CBS en netwerkbeheerder Alliander doen hier graag aan mee. En hoe mooi zou het zijn om virtueel door je eigen wijk heen te kunnen lopen en allerlei informatie te zien over de gebouwen in de wijk, waar iemand zich normaal niet van bewust is? Daarnaast merken we hierbij ook dat er op de schaal van een wijk ook validatie en input nodig is van de bewoners. Met die insteek kunnen we ook toepassingen ontwikkelen waarmee we bewoners verbinden met deze open data en ze ook de mogelijkheid bieden om te participeren door bijvoorbeeld invloed uit te kunnen oefenen op de data die ze zien.
Neem voor meer informatie contact op met Michel Hansma via michel.hansma@han.nl

 

Game daagt jongeren uit musea te bezoeken

Een hele batterij AR/VR toepassingen is bedacht en gebouwd in het grote Rheijnland Experience project. Het paradepaardje daarbij was de app Sofia’s Smuggling, die zelfs uitgebreid in het nieuws was. Dit spel speel je in een museum, waarbij de app reageert op en interacteert met de omgeving, bijv. een bepaald schilderij of object. De vraag die bij dit project centraal stond was: Hoe maak je 8 musea rond de grens van Nederland en Duitsland aantrekkelijk voor jongeren? Met die vraag als leidraad werkten onderzoekers, docenten en studenten van het HAN-lectoraat Networked Applications mee aan de ontwikkeling van de multimedia game Sofia’s Smuggling: Cross-Border Hunt!

Zo wordt een belangrijke groep jongeren en gamers op een vernieuwende wijze in contact gebracht met schilderijen, kunstwerken, figuren, artefacten en historisch erfgoed. 

Neem voor meer informatie contact op met Vera Lange via vera.lange@han.nl

 

Werkinstructies met Augmented Reality

We zijn ook bezig met het toepassen van Augmented Reality (AR) voor het geven van werkinstructies aan medewerkers in bijvoorbeeld een assemblageproces. De instructies kunnen bijvoorbeeld door tekening of tekst geprojecteerd worden op werktafels of via een VR-bril. Juist als elk geassembleerd product maatwerk is, valt het niet mee om precies de juiste instructies aan te bieden, op de juiste manier, passend bij de deskundigheid van de medewerker. Dat maatwerk, waarbij op een slimme manier automatisch steeds precies de juiste instructies aangemaakt moeten worden, is nu de uitdaging. We ontwikkelen onze ideeën en concepten in samenwerking met MKB-bedrijven én grotere bedrijven in de assemblage, maar ook met vakorganisaties en specialistische ‘AR en instructie’ bedrijven. Het is onze bedoeling om samen een groot project te starten. We willen daarin een goed werkbare manier gaan ontwikkelen waarmee bedrijven makkelijk zélf goede werkinstructies-op-maat met AR kunnen opstellen en gebruiken.

Neem voor meer informatie contact op met Mischa Corsius via mischa.corsius@han.nl

 

Experience Lab

Digitalisering zorgt voor verandering in alle aspecten van ons leven: persoonlijk, op het werk en in de maatschappij. Nieuwe vormen van digitale dienstverlening, systemen en toepassingen, interfaces en interacties zijn nu vooral visueel of in geschreven tekst. De mogelijkheden van geluid, gesproken woord, tast en 3D-visualisaties worden nog niet veel gebruikt. Met die mogelijkheden innoveren en experimenteren we graag, samen met onze studenten. Die innovaties testen we met gebruikers in ons Experience Lab op de HAN in Arnhem. Dat lab is niet alleen beschikbaar voor studenten en onderzoekers, maar ook voor externe partijen die grondig gebruikersonderzoek willen doen.

Neem voor meer informatie contact op met Boukje Postma via boukje.postma@han.nl

Bekijk vanaf 8 februari 2021 ook de pagina’s van de lectoren van de Academie IT en Mediadesign: René BakkerThea van der Geest en Stijn Hoppenbrouwers.

 

Comeniusbeurs voor Astrid Timman en VR-cliënt Max

Vaktherapie en toegepaste psychologie zijn beroepen waarin de interactie met cliënten misschien wel het allerbelangrijkste is. De kwaliteit van de interactie is zelfs een voorspellende factor voor het slagen van een interventie. Studenten oefenen tot nu toe met contact maken en communiceren met cliënten in rollenspellen. Deze vinden plaats tijdens vaardigheidslessen, studenten doen de rollenspellen met studiegenoten en acteurs. De HAN ontwikkelde in samenwerking met The Simulation Crew een virtual-reality-game waarmee studenten het intakegesprek met een client kunnen oefenen. Astrid Timman kreeg met het project ‘Verrijking van de leeromgeving met de komst van een virtuele cliënt’ als teaching fellow een Comeniusbeurs toegekend. Het project richt zich op de inbedding van de gebruiksklare virtuele cliënt in de lessen vaardigheden van studenten van de opleiding Toegepaste Psychologie.

https://www.ixperium.nl/comeniusbeurs-voor-astrid-timman-en-vr-client-max/

 

Omgaan met laaggeletterdheid – een training in VR

Omgaan met patiënten en cliënten die laaggeletterd zijn, vraagt om specifieke vaardigheden van de zorgprofessional. The Simulation Crew ontwikkelt met partners (onder andere HAN en GGD Gelderland Zuid) een VR-applicatie waarmee professionals en studenten deze vaardigheden kunnen trainen in een realistische en veilige omgeving.

https://www.ixperium.nl/omgaan-met-laaggeletterdheid-een-training-in-vr/

 

Online Vaktherapie, Telepresent zijn als vaktherapeut

Hoe werk je in een tijd dat je niet fysiek bij elkaar kunt zijn als vaktherapeut? Wat zijn de mogelijkheden ‘op afstand’? Suzanne Haeyen, bijzonder lector Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen, duikt in de wereld van 3D, Virtual Reality (VR) en meer digitale toepassingen om te kijken hoe deze technologie helpt. Het project 'Online Vaktherapie, Telepresent zijn als vaktherapeut' heeft onlangs een ZonMw-coronasubsidie verkregen om digitale mogelijkheden in vaktherapie te onderzoeken.

https://www.han.nl/onderzoek/nieuws/digitale-vaktherapie-kans/

Lees het volgende artikel