Bent u OTO-professional werkzaam in de crisisbeheersing? Dan is OTOpia IV voor ú een must!

Programma
Met OTOpia IV willen wij de samenwerking binnen het netwerk van OTO-professionals intensiveren door met elkaar in gesprek te gaan en best practices uit te wisselen. OTOpia moet groeien en dat kan alleen als we er samen in investeren. Speerpunten zijn het uitwisselen van tips & tools en het delen van actuele informatie over hoe u als OTO-professional bij kan dragen aan het veiligheidsbewustzijn en een veilige leeromgeving. Zowel op het gebied van fysieke veiligheid, als op het gebied van sociale veiligheid.

Wij bieden u diverse inspirerende workshops en gerenommeerde keynote speakers. Ook worden er interessante (innovatieve) tools gepresenteerd die ons kunnen ondersteunen bij ons werk in de koude fase. Ditmaal op het IFV in Arnhem. Meer informatie vindt u op www.otopia.eu.

Meer informatie
U ontvangt eind november de definitieve uitnodiging met de aanmeldmogelijkheden.
Wenst u in het vervolg informatie over OTOpia te ontvangen? Stuur dan uw naam en emailadres naar otopia@mindef.nl

Vragen?
Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met otopia@mindef.nl.

Wij begroeten u graag op 13 februari!

De projectorganisatie, namens
Ministerie van Defensie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Politieacademie
Instituut Fysieke Veiligheid
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
GGDGHOR
Unie van Waterschappen

Disclaimer: Mocht u geen berichtgeving over OTOpia meer willen ontvangen, kunt u dit doorgeven op otopia@mindef.nl en natuurlijk wordt u gestimuleerd deze uitnodiging in uw netwerk door te zetten.