‘Op OTOPia IV ; (OTO) demo's die bijdragen aan multidisciplinaire samenwerking’

Gepubliceerd op 23 januari 2020 om 10:47

Tijdens OTOpia 4 (13 februari) zullen in de lunch (tussen 12.15 en 13.15 uur een aantal demo's worden gepresenteerd die ieder voor zich bijdragen aan de versterking van de samenwerking op het gebied van de crisisbeheersing. De meeste demo's zijn vooral gericht op OTO ontwikkelingen. In de rechter kolom wat beeldende impressies.

 

1. Performance management

Ten tijde van crises staat er veel op het spel. Gebeurtenissen volgen elkaar in hoog tempo op en alle betrokkenen moeten snel handelen. Er is geen tijd te verliezen, maar welke stappen neem je ook al weer om de pers te informeren? En welke handelingen verricht je als verkeersleider om de hulpdiensten door te kunnen laten? Om snel en juist te handelen, heb je goede ondersteuning nodig terwijl je aan het werk bent. Een Performance support systeem biedt deze taakgerichte ondersteuning. Just in time, just enough and just in place!
Tijdens de lunchpauze geven Thomas van Kerkhof en Meike Japenga van Savant Learning Partners twee keer een demo over Performance support. Ze vertellen wat Performance support is en geven voorbeelden van Performance support en de toepassingsmogelijkheden. Alvast benieuwd geworden? Raadpleeg: https://savantlearningpartners.nl/tool/performance-support/

 

2. METIS

Effectievere operationele en bestuurlijke beeld - en besluitvorming met behulp van 3D (geo) datadeling verwerkt naar/in een handzaam dashboard! Voor de operatie, maar ook voor trainen en oefenen. Het Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier ism andere waterpartijen, VR’s, Defensie, TNO en ESRI ontwikkelt een tool om in ARCGIS (GEO-tool) data met elkaar te delen (data als in GEO4OOV en 3Di) en zo (3D-) consequenties in kaart te kunnen brengen na een overstroming (flood impact analyse). De consequenties kunnen zeer uitgebreid berekend worden, maar ook ‘basic’ in een overzichtelijk dashboard met economische schade en slachtoffers. Het is denkbaar (en mogelijk) om ook andere (real-time) scenario’s (anders dan overstromingen) door te laten rekenen. Dus zowel in koude als in warme fase. De eerste ervaringen worden gedeeld.

 

3.  Small Unit Immersive Trainer

Het trainingssysteem SUIT (Small Unit Immersive Trainer) van Re-Lion geeft een nieuwe dimensie aan virtueel trainen. Slechts een pak, een bril en een paar sensoren vormen de basis van dit trainingssysteem. Met de virtual reality-uitrusting van SUIT stap je letterlijk in een andere wereld. De sensoren in het pak registreren elke beweging en vertalen die naar handelingen in de virtuele, interactieve wereld. Een wereld die je via de speciale bril ook echt beleeft. Je loopt, zoekt dekking, blust, schiet en gaat door. Met SUIT voer je de drills daadwerkelijk uit. Ook reageer je fysiek op wat in je virtuele omgeving gebeurt. Inmiddels werkt naast Defensie ook  de brandweer ook met SUIT en zijn de politie en GGDGHOR aan het verkennen.

 

4. OTO crisis (serious) game

Vanuit Defensie is samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gewerkt aan de ontwikkeling van een serious game waarmee op operationeel en bestuurlijk niveau geoefend kan worden op basis van diverse scenario's. Het eerst ontwikkelde scenario betreft een overstroming.  De eerste pilot heeft plaatsgevonden tijdens een masterclass in november 2019 en het vervolg hiervan was op 21 januari 2020. De stand van zaken van de game (in een redelijk volwassen concept) is te zien en wellicht te 'beleven' tijdens  OTOpia.

 

5. Uranus

Agenten, ambulancemedewerkers, brandweermensen en medewerkers van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord hebben hebben getrainnd  in een gebouw op de Voltastraat in Alkmaar een grootschalig extreem geweld oefening gehouden. De wijze waarop dit is opgezet en uitgevoerd biedt leerpunten voor de OTO community. De organisatie is aanwezig om deze ervaring te delen.

 

6. Rij simulator

En soms spreken beelden voor zich. Wilt u ook eens proberen hoe het is om te rijden in een simulator. Dat kan ook met deze simulator van Green Dino.

 

7.  BRZO veilig

De afgelopen twee jaar is er hard gewerkt aan de ontwikkeling van een dynamische instructie App. Met deze App kunnen medewerkers, First Responders en management geïnformeerd worden vanaf hun mobiele telefoon of een ander mobiel apparaat. Met regelmaat is op de werkvloer adequate instructie nodig om bewust te blijven van de aanwezige veiligheidsrisico’s en kwaliteitsregels en/of om gecoacht te worden. Het doel van BRZO Veilig is samen bewust werken aan een gezonde en veilige werk- en woonomgeving.

BRZO Veilig is een initiatief van een aantal betrokken partijen met kennis en ervaring die met steun van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (IenW) in samenwerking met het Rijksinstituut voor Ondernemend Nederland (RVO) mogelijk gemaakt is.

 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.