Netwerken in het OTOTEL domein, #hoedan?!

Gepubliceerd op 5 december 2019 om 19:10

Inleiding

OTO is een belangrijk fundament onder de organisatie van de crisisbeheersing. Een fundament dat m.i. aan kwaliteit kan winnen door een sterk en uitgebreid multidisciplinair netwerk van (OTO) functionarissen te organiseren dat binnen de crisisbeheersing zorgt voor visievorming, beleid en uitvoering op het gebied van OTOTEL[1].

Platform OTOTEL

Sinds ongeveer 5 jaar hebben een aantal gelijkgestemde individuen met vergelijkbare zorgen en uit verschillende organisaties[2], deze handschoen opgepakt en zich georganiseerd onder de noemer Platform OTOTEL. De huidige leden zijn gemotiveerd en zien in toenemende mate de noodzaak voor afstemming, maar het lukt niet om hierin grote stappen te maken. Het ontbreekt aan mandaat en naar het lijkt ook aan urgentie en gedeelde belangen. Dit terwijl de wereld om ons heen een dergelijke samenwerking en gezamenlijk optrekken wel noodzakelijk maakt. Klassieke rampen vermengen zich steeds meer met nieuwe risico’s en dreigingen, passend bij het huidige hoogtechnologische tijdsbeeld. Terroristische aanslagen, cybercriminaliteit en hybride conflictvoering worden gemeengoed

Visie vanuit verschillende gremia

Overheden, crisispartners en vitale partners dienen binnen het stelsel van crisisbeheersing een krachtig netwerk te vormen. Oefenen, kennis delen en samenwerken is het adagium. Niet alleen tijdens crises maar in toenemende mate ook in de voorbereiding hierop. De wereld om ons heen verandert snel en OTO moet mee.

Het idee om de OTOTEL professionals te ‘binden’ onder een sterke community gedachte (zie www.OTOpia.eu), de jaarlijkse netwerkdag onder de naam OTOpia en het vormen van het Netwerk Digitale Simulaties (NDS), wordt gewaardeerd, maar leidt nog niet tot een heuse beweging. Dit terwijl alle OTO-professionals het belang van OTO als geen ander kennen.

Er bestaat ook een linkedin groep  voor het platform (https://ww w.linkedin.com/groups/12174641/

 

DISCUSSIE!

Het Platform OTOTEL en de wijze waarop deze is georganiseerd (vrijwillig, betrokken en zonder budget en bevoegdheden) heeft nog niet tot een succesformule geleid waarmee we elkaar makkelijker vinden, betrokken houden, dingen delen etc. Het platform OTOTEL staat daarom op een kruispunt.

Daarom aan u de vraag om mee te denken over de wijze waarop we in de toekomst onze community AL/DAN NIET moeten of kunnen versterken. Dat zal niet direct met tractoren naar het malieveld zijn, maar ik heb de hoop en verwachting dat er voldoende creativiteit binnen de gemeenschap aanwezig is om de ambities een duwtje te geven. Daarbij een aantal overwegingen!

-      Crisisorganisaties/- professionals worden beter door voldoende OTO en crisiservaring;

-      Het stelsel voor de crisisbeheersing stuurt op goede voorbereiding op crises. OTO is onderdeel van voorbereiding;

-      OTO ‘verplichtingen’ afdoende zijn vastgelegd in beleid, wetgeving, planfiguren en richtlijnen;

-      Er is een breed pallet aanbieders van OTO-activiteiten is, met eigen opvattingen over kwaliteit en  onvoldoende afstemming;

-      Er geen gremium dat integraal adviseert, stuurt op de samenwerking, samenhang en kwaliteit van OTO in de crisisbeheersing;

 

Hoe zou het netwerk zich moeten ontwikkelen? En denkt u dat het Platform OTOTEL een belangrijke rol zou moeten vervullen en hoe dient zij zich dan te organiseren?

 

[1] OTOTEL; opleiden, trainen, oefenen, testen, evalueren, lessons learned

[2] Platform OTOTEL-organisaties (Nationale Politie (academie, NSGBO), Defensie, RIVM, Landelijk GGDGHOR, RWS, Unie v Waterschappen, LOCC, IFV, Netwerk Digitale Simulaties (NDS))


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.