De strategische OTOTEL agenda voor 2019-2020

Gepubliceerd op 1 januari 2019 om 17:30

De ministeries van Justitie en Veiligheid en Defensie werken al geruime tijd aan het versterken van de samenwerking tussen civiele hulpverleningsorganisaties en Defensie(onderdelen).  In september 2018 is, als opvolger van ICMS en VCMS  het Programma Civiel Militaire Samenwerking (PCMS) van start gegaan. Het programma is het gevolg van richtinggevende beleidsvoornemens uit de Defensienota. Naast het herijken van de samenwerking en de inzet van Defensiecapaciteiten wordt ook gekeken of en op welke wijze Defensie vitale processen en de digitale veiligheid kan ondersteunen. 

 

Het programma kent diverse projecten, waaronder de feitelijke herijking van de inzetbaarheid van de gegarandeerde capaciteiten uit de catalogus nationale operaties, het inventariseren van de ondersteuningsbehoefte (effecten) van civiele partners,  de inrichting van een multi-catalogus voor de capaciteiten van de partners in de hulpverlening en een strategische agenda voor de samenwerking op het gebied van OTOTEL. Eind januari 2019 zal het platform OTOTEL samen met experts de contouren van deze agenda gaan uitwerken.  

 

Thema's die deze dag  ongetwijfeld de revue zullen passeren zijn geënt op verbetering van de samenwerking en het verhogen van de effectiviteit van de processen,  afgezet tegen het huidige risico en dreigingsbeeld en gebaseerd op de moderne inzichten op het gebied van opleiden, trainen en oefenen.  Naast de 'klassieke'  benadering van OTOTEL, waar het vooral gaat over frontaal leren, trainen en oefenen, zullen ook onderwerpen als levenslang leren, veilig leren, simulatie, e-learning, AR, VR, AI, learning analytics, maar b.v. ook evalueren de revue passeren.  

Heeft u aandachtspunten of suggesties deel ze dan via onderstaande formulier met ons. 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.